Výsledky XVI. ročníku soutěže SVOČ

foto

Výsledky XVI. ročníku soutěže SVOČ

Dne 28. 6. od 13:00 hod. v místnosti 117 se za přítomnosti Rady SVOČ ve složení děkana fakulty prof. Radime Boháče, předsedy Rady SVOČ prof. Pavla Šturmy a tajemníka Rady SVOČ dr. Jana Exnera uskutečnilo slavnostní předání výsledků XVI. ročníku soutěže SVOČ PF UK. 

 

Výsledky: 

Občanské právo, autorské právo, zdravotnické právo

1. místo

Lucie Přenosilová, Přípravné jednání v praxi -přežitek, či nezbytnost

2. místo

MUDr. Zuzana Elbertová, Dánský systém odškodnění při poskytování zdravotních služeb

3. místo

Diana Stará, Herní fotografie jako autorské dílo

 

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

1. místo

Lucie Přenosilová, Pracovní úrazy v kontextu výkonu práce mimo pracovistě zaměstnavatele

2. místo

Bc. David Pauk, Právní a jiná ochrana cizinců před pracovním vykořisťováním, nekalými praktikami zaměstnavatelů a nelegálním zaměstnáváním

3. místo

Nadja Machová, Dlouhodobé ošetřovné

 

Mezinárodní právo, evropské právo

1. místo

Tomáš Svoboda, Detence cizinců ve zranitelné situaci a zvláštní standardy

2. místo 

Michal Černý, Potential challenges and benefits arising from a delegation of some references for preliminary ruling to the general court

3. místo

Jitka Rounová, Determining res iudicata in investment treaty arbitration

 

Finanční právo a národní hospodářství

1. místo

Jakub Čech, Daně a poplatky mohou být stanoveny pouze zákonem, a co když nejsou?

2. místo 

Sára Svobodová, Paušální daň -legitimní nástroj či nedůvodná nerovnost?

3. místo

Jakub Šoupa, Obchodování s investičními nástroji na vlastní účet

 

Obchodní právo

1. místo

Jiří Machala, Následek porušení pravidel o střetu zájmu

2. místo 

Klára Fraňková, Telemarketing a ochrana spotřebitele se zaměřením na praktiky tzv. navolávání

3. místo

Kristián Melleš, Léčivé drahé kameny a tachyonizované předměty jako klamání spotřebitele

 

Teorie práva a právních učení, politologie a sociologie a právních dějin

1. místo

Michael Douša, Fenomén deepfakes v českém právu

2. místo 

Adam Simota, Soudci a sociální sítě

3. místo

Georgia Hejduková, Kritická reflexe práva na svobodu projevu za Československé republiky mezi lety 1918-1938 z pohledu současného vnímání

 

Trestní právo I.

1. místo

Mgr. Tereza Ottová, Zamyšlení nad příčinnou souvislosti u nepravých omisivních trestných činů

2. místo 

Jana Hrádková, Přerušení a upuštění od výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů v české soudní praxi

3. místo

Johana Špronglová, Množství větší než malé v rozhodovací praxi obecných soudů

 

Trestní právo II

1. místo

Alena Žibřidová, Intervence státního zástupce v hlavním líčení v kontextu České republiky: Teorie a praxe

sdílené 2. a 3. místo: Adéla Brozmanová, Faktory vedoucí k nepravdivým doznáním v trestním řízení, Radka Čihulková, Hlasová Rekognikace

 

Ústavní právo a správní právo

1. místo

Vojtěch Pavlíček, Ústavněprávní aspekty diskriminace spotřebitele

2. místo 

Radek Hollman, Nadřízený orgán gymnázia podle zákona o svobodném přístupu k informacím

3. místo

Adam Braun, Sociální stát napříč ústavamiDoktorská smíšená sekce

Sdílené první místo: JUDr. Jaromír Fronc, K pramenům vázanosti správního orgánu podzákonnými předpisy; JUDr. Josef Čabrádek, Leniency program a procedura narovnání jako důvod pro zánik trestní odpovědnosti

3. místo

Mgr. Zuzana Lobling, Rakouský přístup k navrácení kulturních statků odňatých v období nacismu