Výsledky voleb do AS PF UK a AS UK

Výsledky voleb do AS PF UK a AS UK

 

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Právnické fakulty UK, konaných ve dnech 26. a 27. listopadu 2019

 

Volební komise PF UK ve složení: Vanessa Alexandra Cioffi, dr. Tomáš Friedel, Jiří Hriceňko, Ondřej Kříž, Jan Mais, Filip Novák, dr. Pavel Ondřejek, Ladislav Roušar, dr. Tomáš Sejkora, Nina Stolzová a dr. Petr Svoboda, zjistila na svém zasedání dne 27.11.2019 následující:

 

I. Výsledky voleb do AS PF v kurii akademických pracovníků:

 

V kurii akademických pracovníků z 205 oprávněných voličů se k volbám dostavilo 171 voličů, což představuje účast 83,41 % všech oprávněných voličů.

  

Při volbách

- bylo rozdáno:                       171 hlasovacích lístků

- bylo odevzdáno:                   171 hlasovacích lístků

- z toho bylo:               170 platných a 1 neplatný

 

Pro kandidáty do AS PF byly odevzdány hlasy podle jejich počtu v následujícím pořadí:

 

 1.  Boháč Radim - 90
 2.  Kudrna Jan - 84
 3.  Beran Karel - 83
 4.  Šustek Petr - 82
 5.  Žákovská Karolina - 70
 6.  Staša Josef - 69
 7.  Honusková Věra - 66
 8.  Kindl Vladimír - 66
 9.  Eichlerová Kateřina - 62
 10.  Handrlica Jakub - 62
 11.  Sobotka Michal - 61

 

 1.  Urban Michal - 56
 2.  Wintr Jan - 53
 3.  Vyskočilová (roz. Kubešová) Silvie - 51
 4.  Štangová Věra - 47
 5.  Vokoun Rudolf - 46
 6.  Hořák Jaromír - 46
 7.  Morávek Jakub - 46
 8.  Ondřej Frinta - 45
 9.  Žák Krzyžanková Katarzyna - 42
 10.  Sedláček Miroslav - 41
 11.  Král Richard - 40
 12.  Lipovský Milan - 39
 13.  Pfeiffer Magdalena - 38
 14.  Berendová Alexandra - 37
 15.  Žikovská Petra - 37
 16.  Šturma Pavel - 36
 17.  Salač Josef - 35
 18.  Hřebejk Jiří - 34
 19.  Šejdl Jan - 31
 20.  Horák Záboj – 23
 21.  Vybíral Roman - 17

 

Podle čl. 7 odst. 1 Statutu Právnické fakulty mají akademičtí pracovníci v AS PF 11 zástupců.  Z toho plyne, že kandidátům, kteří se podle počtu odevzdaných hlasů umístili do jedenáctého místa včetně, se přidělují mandáty podle čl. 6 odst. 1 Volebního řádu Akademického senátu PF UK. O pořadí na 7. a 8. místě, na 9. a 10. místě, na 16, 17. a 18. místě a na 25. a 26. místě rozhodla volební komise losem.

Kandidáti, kteří se podle počtu odevzdaných hlasů umístili na 12. až 30. místě, se podle čl. 6 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu PF UK stávají náhradníky, neboť obdrželi hlasy alespoň 15 % platných hlasovacích lístků (tj. alespoň 25,5 % platných hlasovacích lístků) nebo takový počet hlasů, který přesahuje polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí posledního zvoleného kandidáta (tzn. alespoň 31).

Náhradníky se nestávají:

 • Horák Záboj, který obdržel 23 hlasů, a
 • Vybíral Roman, který obdržel 17 hlasů.

 

II. Výsledky voleb do AS PF v kurii studentů:

 

Volby proběhly podle ročníků s těmito výsledky:

Za 1. ročník:

Při volbách

- bylo rozdáno:                       251 hlasovacích lístků

- bylo odevzdáno:                   251 hlasovacích lístků

- z toho bylo:               248 platných a 3 neplatné

 

Za 1. ročník byli do Akademického senátu Právnické fakulty zvoleni:

 1. Svoboda Marius - 78 hlasů
 2. Podzimková Sofie Caroline - 58 hlasů

Náhradníky se stávají:

 1. Vítovec David - 57 hlasů,
 2. Milichovský Petr – 57 hlasů,
 3. Procházková Anna – 50 hlasů,
 4. Pavlas Šimon – 43 hlasů,
 5. Verner Jaroslav - 43 hlasů a
 6. Charvát Jakub – 40 hlasů,

neboť podle čl. 6 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu PF UK obdrželi hlasy alespoň 15 % platných hlasovacích lístků (tj. alespoň 37,2 platných hlasovacích lístků) nebo takový počet hlasů, který přesahuje polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí posledního zvoleného kandidáta (tzn. přesahuje 29 hlasů).

O pořadí náhradníků umístěných na 1. a 2. místě (celkově na 3. a 4. místě) a na 4 a 5. (celkově na 6 a 7.) rozhodla volební komise losem.

 

Náhradníkem se nestává:

 • Miketa Marek, který obdržel 13 hlasů.

 

Za 2. ročník:

Při volbách

- bylo rozdáno:                       259 hlasovacích lístků

- bylo odevzdáno:                   259 hlasovacích lístků

- z toho bylo:               254 platných a 5 neplatných

 

Za 2. ročník byli do Akademického senátu Právnické fakulty zvoleni:

 1. Gangur Petr – 93 hlasů
 2. Ordeltová Jolana – 79 hlasů

 

Náhradníky se stávají:

 1. Hloušková Veronika – 64 hlasů,
 2. Kabelka David – 57 hlasů,
 3. Koubová Markéta – 51 hlasů,
 4. Kopřiva Jaroslav - 42 hlasů a
 5. Ševčík Jakub – 41 hlasů,

neboť podle čl. 6 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu PF UK obdrželi hlasy alespoň 15 % platných hlasovacích lístků (tj. alespoň 38,1 platných hlasovacích lístků) nebo takový počet hlasů, který přesahuje polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí posledního zvoleného kandidáta (tzn. přesahuje 39,5 hlasu).

Náhradníkem se nestává:

 • Pechmannová Kateřina, která obdržela 38 hlasů.

 

Za 3. ročník:

Při volbách

- bylo rozdáno:                       218 hlasovacích lístků

- bylo odevzdáno:                   218 hlasovacích lístků

- z toho bylo:               218 platných a žádné neplatné

 

Za 3. ročník byli do Akademického senátu Právnické fakulty zvoleni:

 1. Ulvr David – 143 hlasů a
 2. Linzer Pavel - 121 hlasů.

 

Náhradníky se stávají:

 1. Vavera Jiří – 71 hlasů a
 2. Řepová Daniela – 45 hlasů,

neboť podle čl. 6 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu PF UK obdrželi hlasy alespoň 15 % platných hlasovacích lístků (tj. alespoň 32,7 platných hlasovacích lístků) nebo takový počet hlasů, který přesahuje polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí posledního zvoleného kandidáta (tzn. přesahuje 60,5 hlasu).

 

Za 4. ročník:

Při volbách

- bylo rozdáno:                       166 hlasovacích lístků

- bylo odevzdáno:                   166 hlasovacích lístků

- z toho bylo:               163 platných a 3 neplatné

 

Za 4. ročník byli do Akademického senátu Právnické fakulty zvoleni:

 1. Tůmová Natálie – 113 hlasů a
 2. Nešpor Jan – 102 hlasů.

 

Náhradníkem se stává:

 • Jirásek Lukáš – 59 hlasů,

neboť podle čl. 6 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu PF UK obdržel hlasy alespoň 15 % platných hlasovacích lístků (tj. alespoň 24,45 platných hlasovacích lístků) nebo takový počet hlasů, který přesahuje polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí posledního zvoleného kandidáta (tzn. přesahuje 51 hlasů).

 

 

Za 5. ročník a doktorandy:

Při volbách

- bylo rozdáno:                       241 hlasovacích lístků

- bylo odevzdáno:                   241 hlasovacích lístků

- z toho bylo do AS:    236 platných a 5 neplatných

 

Za 5. ročník byli do Akademického senátu Právnické fakulty zvoleni:

 1. Říha Michal – 167 hlasů a
 2. Samek Martin - 154 hlasů.

 

Náhradníkem se stává:

 • Macek Dominik – 55 hlasů a
 • Hořeňovský Jan – 49 hlasů,

neboť podle čl. 6 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu PF UK obdržel hlasy alespoň 15 % platných hlasovacích lístků (tj. alespoň 35,4 platných hlasovacích lístků) nebo takový počet hlasů, který přesahuje polovinu počtu hlasů odevzdaných pro v pořadí posledního zvoleného kandidáta (tzn. přesahuje 77 hlasů).

 

Protokol o výsledku voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy, konaných ve dnech 26. a 27. listopadu 2019

 

 

Dílčí volební komise pro PF UK ve složení: Vanessa Alexandra Cioffi, dr. Tomáš Friedel, Jiří Hriceňko, Ondřej Kříž, Jan Mais, Filip Novák, dr. Pavel Ondřejek, Ladislav Roušar, dr. Tomáš Sejkora, Nina Stolzová a dr. Petr Svoboda, zjistila na svém zasedání dne 27.11.2019, že se:

 

 • z celkového počtu 205 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 171, tj. 83,41 %; odevzdáno bylo 171 hlasovacích lístků, z toho 165 platných;
 • z celkového počtu 3945 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 1135, tj. 28,77 %; odevzdáno bylo 1135 hlasovacích lístků, z toho 1090 platných.

 

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů):

 1. Staša Josef - 84 hlasů, tj. 49,12 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám;
 2. Boháč Radim – 80 hlasů, tj. 46,78 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám;
 3. Beran Karel – 69 hlasů, tj. 40,35 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám; a
 4. Jelínek Jiří – 67 hlasů, tj. 39,18 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.

 

Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):

 1. Říha Michal – 880 hlasů, tj. 77,53 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám;
 2. Glogr Michal – 382 hlasů, tj. 33,66 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám;
 3. Hořeňovský Jan – 269 hlasů, tj. 23,70 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám;
 4. Derka Viktor – 238 hlasů, tj. 20,97 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám; a
 5. Martiník Pavel – 60 hlasů, tj. 5,29 % z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.

 

II.

 

Dílčí volební komise obdržela tuto námitku k průběhu a výsledku voleb:

Dne 26.11.2019 se dostavil k volbám dr. Michal Říha, který je akademickým pracovníkem PF UK a současně studentem doktorského studia PF UK. Ve volbách přitom kandiduje jak do Akademického senátu PF UK, tak do Akademického senátu UK, v obou případech za studenty. Při volebním aktu dr. Říha požádal volební komisi, aby mohl volit do Akademického senátu PF UK za studenty a do Akademického senátu UK za akademické pracovníky. Volební komise po krátké poradě a hlasování odmítla dr. Říhovi vyhovět a sdělila mu své rozhodnutí, které zdůvodnila, jak je uvedeno níže v tomto protokolu.

Dr. Říha následně dne 27.11.2019 uplatnil ústně a poté i formou SMS předsedovi dílčí volební komise tuto námitku: „JUDr. Michal Říha vznesl námitku proti rozhodnutí dílčí volební komise na PF UK, která mu neumožnila zvolit si volební kurii pro uplatnění aktivního volebního práva ve volbách do AS UK v souladu s čl. 5 odst. 10 Statutu UK. Dále vznesl námitku proti skutečnosti, že pro volby do AS UK nebyl za PF UK zařazen do seznamu akademických pracovníků.“

Dílčí volební komise považuje obě uvedené námitky za nedůvodné, a to na základě následujících právních argumentů:

Podle názoru dílčí volební komise může dr. Říha volit ve volbách do AS UK jen v té kurii, kterou si zvolí, přičemž on si již zvolil studentskou kurii tím, že v ní kandiduje, respektive kandidoval a byl také zvolen (viz níže). V kuriálním systému voleb do Akademického senátu PF UK i do Akademického senátu UK nemůže jedna a tatáž osoba, která je současně akademickým pracovníkem i studentem, využít svého pasivního volebního práva za studenty a současně svého aktivního volebního práva za akademické pracovníky, či naopak, tedy „křížem“. Toto pravidlo, které je obsaženo výslovně v čl. 5 odst. 3 Volebního řádu Akademického senátu PF UK, je z logiky věci (tj. z logiky voleb v kuriálním systému na UK) implicitně obsaženo i v čl. 7 odst. 3 a 4 Volebního řádu Akademického senátu UK. Pokud se dr. Říha ve své námitce odvolává na ustanovení čl. 5 odst. 10 Statutu UK, zřejmě tím má na mysli ustanovení jeho věty páté: „Osoby, které jsou současně akademickými pracovníky i studenty, mohou volit a být voleni do Senátu jako akademičtí pracovníci i jako studenty.“ Podle názoru dílčí volební komise je citované ustanovení neaplikovatelné pro zjevný rozpor se zákonem a s ústavním pořádkem ČR. Primárně je v rozporu s § 4 písm. d) a § 8 odst. 1 věta třetí zákona o vysokých školách. Z těchto ustanovení vyplývá, že jeden člen akademické obce (jakožto člen veřejnoprávní korporace - veřejné vysoké školy) může vykonat své aktivní i volební právo jen jednou, tzn. jen za svoji jednu osobu. Je-li současně akademickým pracovníkem i studentem, není a nemůže být „dvojjediný“ v tom smyslu, že by mohl volit a být volen dvakrát, tj. jak za sebe coby akademického pracovníka, tak za sebe coby studenta. Je a zůstává jen jedním členem veřejnoprávní korporace. Jinak by byl bezdůvodně privilegován oproti ostatním členům akademické obce. A taková úprava, popřípadě její výklad, by byl (či je) v přímém rozporu s principem rovnosti v právech podle čl. 1 Listiny základních práv a svobod, potažmo rovnosti v právu podílet se na správě veřejných věcí volbou svých zástupců a v právu na přístup k voleným funkcím podle čl. 21 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod. Z tohoto důvodu zvolila dílčí volební komise ústavně konformní výklad vnitřních předpisů UK a rozhodla tak, jak bylo výše uvedeno.

 

III.

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s ústavním pořádkem ČR, zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a s Volebním řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy, přičemž členy Akademického senátu Univerzity Karlovy byli pro volební období 2019 - 2022 zvoleni:

 

z řad akademických pracovníků              1. JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

2. Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

 

z řad studentů                                            1. JUDr. Michal Říha

2. Michal Glogr

 

 

 

Náhradníky byli podle čl. 12 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy zvoleni:

z řad akademických pracovníků         1. Doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.

2. Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

 

z řad studentů                                    1. Mgr. Jan Hořeňovský

2. JUDr. Viktor Derka

 

 

 

 

V Praze dne 27.11.2019

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.,

předseda volební komise PF UK

předseda dílčí volební komise pro PF UK