Výsledky římskoprávního Moot Courtu

Výsledky římskoprávního Moot Courtu

Dne 14. dubna 2021 proběhlo online ústní kolo římskoprávního Moot Courtu za skvělé organizace spolku ELSA. Do tohoto souboje z písemného kola postoupilo šest týmů, porotu tvořil prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. a Mgr. Kamila Stloukalová, Ph.D.

Na stupních vítězů se umístili:

1. místo: tým ve složení Martin Dlouhý, Václav Brdek a Marie Šmejkalová.
2. místo: Adéla Křelinová.
3. místo: tým ve složení Matyáš Pospíšil, Barbara Roubíčková, Viktor Ježek.

Tímto si dovolujeme především poblahopřát výhercům, ale také dalším týmům k jejich vynikajícím výkonům, přesvědčivé a propracované argumentaci a podnětným právním úvahám.

Vítězný tým nyní čeká příprava na reprezentaci PF UK na celostátním, resp. československém kole římskoprávního Moot Courtu, které bude letos organizovat Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, na které jim samozřejmě budeme držet palce!

 


foto