Výsledky cen Praemium Excellentiae a cen za výbornou vzdělávací činnost na fakultě

Výsledky cen Praemium Excellentiae a cen za výbornou vzdělávací činnost na fakultě

Letos potřetí byly udíleny ceny pro nejlepší studenty i vyučující. Ceny letos byly opět uděleny ve všech kategoriích:

 

Cenu Praemium excellentiae za vynikající studijní výsledky děkan fakulty udělil Mgr. Martině Kadeřávkové.

 

Cenu Praemium excellentiae za vynikající výsledek tvůrčí činnosti děkan fakulty udělil Mgr. Ondřeji Žáčkovi za publikaci článku v časopise Common Market Law Review.

 

Cenu Praemium excellentiae za vynikající diplomovou práci děkan fakulty udělil:

  • Mgr. Tomášovi Opatovi za diplomovou práci „When sexual violence is weaponised: CRSV
  • through the prism of the international criminal law”,
  • Mgr. Petrovi Hruškovi za diplomovou práci „Demokratický právní stát: ideál a realita“,
  • Barborě Kubečkové za diplomovou práci „Zvíře a povinnost k náhradě újmy“.

 

Cenu Praemium excellentiae za vynikající dizertační práci děkan fakulty udělil JUDr. Bc. Lukášovi Hrdličkovi, Ph.D. za disertační práci „Hybrid Mismatches After the ATAD - Theoretical Aspects of International Cooperation in Tax Matters“.

 

Děkan fakulty udělil cenu pro nejlepšího vyučujícího:

  • doc. JUDr. PhDr. Markovi Antošovi, Ph.D., LL.M. z katedry ústavního práva,
  • JUDr. Janovi Exnerovi z katedry evropského práva,
  • JUDr. Katarzyně Žák Krzyžankové, Ph.D. z katedry teorie práva a právních učení.

 

V kategorii cen pro nejlepšího vyučujícího doktoranda získal ocenění JUDr. Mgr. Marek Dvořák z katedry trestního práva.

 

Cenu pro nejlepší výukové pracoviště získalo Centrum právních dovedností vedené JUDr. Mgr. Michalem Urbanem, Ph.D.

 

Cenu za inovaci ve výuce získává doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. za mezinárodní letní školu Prague Summer School on Immigration and Asylum Law.

 

Všem oceněným gratulujeme!

 

Ceny byly vyhlášeny během online Noci fakulty. Záznam z vyhlášení můžete zhlédnout také na fakultním YouTube.

 

Udělování cen se řídí pravidly stanovenými OD 11/2019 a OD 12/2019.