Výsledky a hodnocení Děkanského sportovního víkendu 2. a 3. 4. 2022

Výsledky a hodnocení Děkanského sportovního víkendu 2. a 3. 4. 2022

Výsledky a hodnocení Děkanského sportovního víkendu 2. a 3. 4. 2022

Děkanský sportovní víkend se uskutečnil po tříleté pauze, vynucené proticovidovými opatřeními, během prvního dubnového víkendu a nepříznivé počasí přilákalo do hal a sálů solidní počet sportovců.

Soutěžilo a sportovalo se s nadšením a v duchu fair play. Pestrou škálu účastníků, studentů a absolventů nejen PF UK či učitelů KTV PF, obohatila opět i účast týmu zahraničního studijního programu ERASMUS, a to v malé kopané.

Do volejbalového turnaje se přihlásilo rekordních 11 týmů, v basketbalu (formátu 3x3) pak zápolilo 5 týmů. Oproti tomu v malé kopané (3 týmy) a stolním tenisu (6 hráčů) byla účast letos poněkud slabší. Také kondičního a zdravotního cvičení se zúčastnila pouze jedna studentka, ale volného plavání a sauny coby regenerace po sportovní činnosti využilo hned 15 příchozích. Zamýšlené turnaje ve florbalu a badmintonu, jakož i netradiční atletický pětiboj, neproběhly pro téměř nulový zájem bohužel vůbec.

Celý sobotní program zahajoval svojí přítomností a povzbudivým slovem sám pan děkan, prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Na turnajích a sportovních aktivitách v rámci DSV spolupracoval s KTV tradičně studentský spolek VŠEHRD, který zajistil drobné občerstvení a fotodokumentaci. Srdečně děkujeme!


Výsledky jednotlivých turnajů v týmových sportech:


MALÁ KOPANÁ (3 týmy)

1. Erasmus Football Club

2. Inter Milana Baroše

3. AFK Universum

VOLEJBAL (11 týmů)

1. Nejkulaťoulinkatější

2. Síto 2

3. Požitkáři

 

BASKETBAL 3x3 (5 týmů)

1. USK

2. Kolemjdoucí

3. Bratři

 

STOLNÍ TENIS – dvouhra muži (6 hráčů)

1. Lukáš Pacetti

2. Adam Výborný

3. Vojtěch Veselý

 

Děkujeme všem za účast! KTV PF a VŠEHRD

 

1

2

3