Vyšla nová e-kniha New Technologies in International Law 

Vyšla nová e-kniha New Technologies in International Law 

Ve dnech 23. a 24. listopadu proběhla na půdě Právnické fakulty pod záštitou Katedry mezinárodního práva a za podpory ESIL konference New Technologies in International Law (více o programu na https://law.prf.cuni.cz/ntil/).

Výsledkem této konference se stala e-kniha, která je dostupná na následujícím odkazu.

E-kniha New Technologies in International Law je rozdělena do sedmi kapitol a obsahuje většinu příspěvků prezentovaných na konferenci, které se věnují průniků nových technologií a mezinárodního práva veřejného. Dočíst se tak můžete například o autonomních zbraňových systémech, ochraně kritické infrastruktury vůči kybernetickým útokům a potírání kyberkriminality v rámci mezinárodní justiční spolupráce. Nechybí zde ani příspěvky o problémech digitalizace daňových systémů v rozvojových zemích, dopadech umělé inteligence na systémy zdravotní péče, strategie boje proti dezinformacím ve veřejném prostoru nebo analýza přístupu ke spravedlnosti během pandemie COVID-19. Knihu uzavírají dva příspěvky o dopadu moderních technologií na lidská práva. První se věnuje lidskoprávním implikacím systémů umělé inteligence implementovaných v Izraeli, druhý pak kriticky zhodnocuje digitální správu hranic v kontextu migrační krize ve Středomoří.

Rádi bychom poděkovali vedení Právnické fakulty v osobě prof. Tomáška za finanční podporu e-knihy z prostředků projektu Cooperatio Law a taktéž nakladatelství RWW v osobě manželů Rozkotových za krásné, rychlé a velmi kvalitní zpracování e-knihy.