Výjezdní seminář z ústavního práva: Vlastnictví, svoboda podnikání a sociální práva - PRVNÍ KOLO PŘIHLAŠOVÁNÍ DO 30. PROSINCE

Výjezdní seminář z ústavního práva: Vlastnictví, svoboda podnikání a sociální práva - PRVNÍ KOLO PŘIHLAŠOVÁNÍ DO 30. PROSINCE

V termínu 20. – 23. dubna 2023 se v Peci pod Sněžkou uskuteční další z oblíbených výjezdních seminářů z ústavního práva, tentokrát na téma Vlastnictví, svoboda podnikání a sociální práva. Cílem semináře je zhodnotit, jak Ústavní soud od roku 2013 ovlivnil české právo.

Seminář je určen pro studenty všech ročníků Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, teorii práva, politologii či politickou a právní filosofii. Podmínkou účasti je písemné zpracování vybraného tématu. Účastníci semináře budou své práce prezentovat vystoupením v délce 10–15 minut, na které naváže diskuse.

V případě zájmu o účast posílejte přihlášky a anotace příspěvků s rozsahu 1 normostrany na e-mail wintr@prf.cuni.cz.

Anotace by měla vyjadřovat představu účastníka o tématu, obsahu jeho příspěvku a relevantní literatuře. Kapacita semináře je omezena, v případě výrazného převisu zájemců bude proveden jejich výběr na základě kvality zaslaných anotací. Příklady témat najdete v příloze ke stažení. Ti, kteří chtějí mít více času na přípravu příspěvku, nechť se přihlásí v 1. kole do 30. prosince 2022. Do několika dnů pak rozhodneme, kdo je vybrán. Na zbylá místa (budou-li) bude možné se hlásit do 20. února 2023; v tomto 2. kole se mohou hlásit jak neúspěšní z 1. kola s přepracovanými anotacemi, tak noví zájemci. 

Zájemci o účast na semináři mohou požádat garanty o pomoc s výběrem tématu, literatury i s přípravou příspěvku. Nadto budou studentům k dispozici mentoři z řad doktorandů, kteří ještě před seminářem sdělí připomínky k odevzdaným pracím. Semináře se zúčastní též prof. Jan Kysela.
Příspěvek má mít podobu seminární práce odpovídající požadavkům kladeným na odborný text (členění do kapitol, řádné citace, seznam použité literatury) v rozsahu 8 až 20 normostran (30 řádek po 60 znacích).


Se seminárními pracemi lze též soutěžit ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) vyhlášené na PF UK v akademickém roce 2022/2023 (sledujte, prosím, podmínky a termíny na http://svoc.prf.cuni.cz/); nejlepší práce vydáme stejně jako v minulých letech ve sborníku.

Podrobné informace, harmonogram i možné návrhy témat najdete v příloze ke stažení.

Uložit událost do kalendáře