Výjezdní seminář z trestního práva, kriminologie a kriminalistiky (19.-22. října 2023)

foto

Výjezdní seminář z trestního práva, kriminologie a kriminalistiky (19.-22. října 2023)

Výjezdní seminář z trestního práva, kriminologie a kriminalistiky 

 • Seminář se uskuteční 19. až 22. října 2023 (čt-ne) na chatě Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou. Pořadatelé navazují na loňský úvodní ročník, jenž byl podle četných ohlasů účastníků po stránce odborné i společenské velmi vydařený.
   
 • Zastřešujícím tématem letošní akce se stane problematika ryze aktuální, a to „Verbální trestná činnost páchaná prostřednictvím internetu“. Právě tato oblast zahrnující kupříkladu otázky hate crimes, fake news či dezinformací vyskytujících se v online prostředí jistě poskytne každému zájemci dostatek prostoru pro vlastní zkoumání, odborné úvahy i názory.
   
 • Samotný program výjezdního semináře se bude sestávat nejen z kratších referátů jednotlivých účastníků o jimi zvolených tématech s následnou diskusí, ale také z bohatého doprovodného programu zahrnujícího kratší turistické výlety, ping pong, fotbálek či další společenské aktivity s oblíbenými pedagogy katedry trestního práva. Těšit se tak můžete například i na „hospodský kvíz“.
   
 • Na výjezdní seminář se může přihlásit každý, kdo v termínu jejího konání bude studentem magisterského studia na naší fakultě.
   
 • Každý ze zájemců si zvolí téma, o němž by rád na výjezdním semináři referoval, a následně zpracuje krátkou anotaci zvolené problematiky v rozsahu max. 1800 znaků. Tuto anotaci zašle, a to nejpozději do 27. června (včetně), na e-mail: trestnivyprava@gmail.com. Pořadatelé připravili několik návrhů z oblasti trestního práva, kriminologie a kriminalistiky, aby zájemcům usnadnili možnou specifikaci individuálního tématu. 

 

Kapacita akce je omezena na zhruba 25 účastníků, k jejichž výběru dojde na základě zaslaných anotací do 10. 7. 2023. Následně vybraní uchazeči zpracují (cca do konce září) písemný příspěvek na 10-15 normostran, který budou na výjezdním semináři krátce prezentovat. Každý ze studentů bude mít přiděleného mentora z katedry trestního práva, který bude k dispozici jako rádce. Příspěvek je následně možné použít v rámci soutěže SVOČ či jako základ budoucí diplomové práce.

U akce je předpokládána finanční spoluúčast studentů ve výši maximálně do 1 900,- za celý pobyt s plnou penzí. Přesná částka i veškeré podrobnosti budou s předstihem upřesněny.

V případě dotazů se obracejte na email trestnivyprava@gmail.com (kontaktní osoba dr. Dvořák).

 

Info ke stažení ZDE

Uložit událost do kalendáře