Výjezdní seminář z trestního práva, kriminologie a kriminalistiky

Výjezdní seminář z trestního práva, kriminologie a kriminalistiky

Milé studentky, Milí studenti, máme velkou radost, že Vás tímto můžeme pozvat na úvodní ročník výjezdního semináře z trestního práva, který se uskuteční ve dnech 29. září2. října na chatě Univerzity Karlovy v Peci pod Sněžkou!

Zastřešujícím tématem akce se stanou „Limity trestního práva a příbuzných oborů“ jakožto problematika nabízející každému zájemci dostatek tvůrčího prostoru pro zkoumání jím preferované oblasti trestněprávní, kriminologické či kriminalistické. Program výjezdního semináře bude sestávat nejen z referátů jednotlivých účastníků o jimi zvolených tématech s následnou diskusí všech přítomných, ale také z bohatého doprovodného programu zahrnujícího například kratší turistické výlety a další společenské aktivity s těmi nejoblíbenějšími pedagogy z naší katedry. Příjemným bonusem je jistě i to, že celá chata bude v daném termínu vyhrazena pouze pro nás.

Jak se na akci přihlásit a co po Vás bude požadováno? Každý ze zájemců si zvolí téma, o němž by rád na výjezdním semináři referoval, a následně zpracuje anotaci zvolené problematiky v rozsahu max. 1 800 znaků. Tuto anotaci pak zašle, a to nejpozději do 23. května (včetně), na e-mail: trestnivyprava@gmail.com.

Abychom Vám usnadnili možnou volbu individuálního tématu, připravili jsme si pro Vás několik návrhů. Zaujme-li Vás některé z dosud neobsazených témat a rozhodnete-li se pro něj, připište se prosím do sdíleného souboru – na jedno téma se mohou přihlásit až 2 uchazeči.

Vypsaná témata nejsou závazná, můžete si zvolit také téma vlastní, které není třeba do sdílené tabulky doplňovat. 

Kapacita akce je omezena na zhruba 25 účastníků, k jejichž výběru dojde na základě zaslaných anotací nejpozději do 15. června.

Následně vybraní uchazeči zpracují (do poloviny září) písemný příspěvek na 10-15 normostran, který budou na výjezdním semináři krátce prezentovat.

Každý ze studentů bude mít přiděleného mentora z naší katedry, který mu rád poradí při zpracování příspěvku. Partnerem události je společnost SEIFERT A PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o.

U akce je předpokládána finanční spoluúčast studentů co do úhrady ubytování a stravy ve výši cca 1.300,- až 1.600,- Kč za celý pobyt.

Veškeré podrobnosti budou vybraným studentům s časovým předstihem upřesněny. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na výše uvedeném e-mailu. Věříme, že Vás akce po odborné i společenské stránce osloví a potkáme se s Vámi na konci léta osobně v Krkonoších.

Budeme se na Vás těšit!
Katedra trestního práva