Výjezdní seminář z pracovního práva - „Europeizace a globalizace pracovního práva“

Výjezdní seminář z pracovního práva - „Europeizace a globalizace pracovního práva“

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení zve studenty 3.-5. ročníku PF UK na pátý ročník výjezdního semináře z pracovního práva na téma „Europeizace a globalizace pracovního práva“.

Zajímá vás, jak se do pracovněprávní úpravy promítá evropské právo a globalizační a obdobné trendy, a rádi byste diskutovali o teoretických i praktických souvislostech pracovního práva při neformálním setkání s učiteli a ostatními studenty v malebném prostředí Krkonoš? Pak je akce určena právě pro vás.

Podmínkou účasti na semináři je zpracování krátkého příspěvku (9-15 normostran) odpovídajícího požadavkům kladeným na odborný text na zadané nebo individuálně vybrané téma a jeho prezentace (cca 15 min) před ostatními účastníky, jakož i účast v diskusi nad ostatními příspěvky.

K vypracovaným článkům a prezentacím autoři dostanou zpětnou vazbu. Autoři, kteří se rozhodnou na svých příspěvcích dále pracovat, se budou moci v zimním semestru přihlásit do nového výběrového předmětu “Letní škola pracovněprávních studií” a v případě úspěšného dokončení příspěvku a jeho přijetí k publikaci ve společné monografii bude jejich píle odměněna i kredity.

V rámci doprovodného programu s přednáškou vystoupí Simona Úlehlová z Katedry občanského práva. Kromě odborného programu nás čeká i horská turistika. Akce bude zahájena ve čtvrtek dne 8. 9. odpoledne a skončí v neděli dne 11. 9. před obědem.

Ubytování bude zajištěno v Horské chatě Světlanka v Rokytnici nad Jizerou (https://www.svetlanka.cz/). Cena ubytování se snídaní bude činit maximálně 2.500 Kč za celý pobyt a bude ještě přihlášeným účastníkům potvrzena. Obědy a večeře je možno zakoupit v restauraci přímo v objektu. Ubytování bude ve sdílených pokojích ve zděné vytápěné budově se společnými sprchami a toaletami. Dopravu si účastníci zajistí individuálně (Rokytnice je dobře dostupná z Prahy autem i hromadnou dopravou). Počet účastníků je předběžně omezen na 20 osob.

Zájemci se mohou přihlašovat na e-mailu tomsej@prf.cuni.cz a v kopii rovněž na svého konzultanta/konzultantku do 30. 6. 2022 spolu s uvedením zvoleného tématu (kromě témat zvolených níže je možné navrhnout i vlastní téma); průběžně aktualizovaný přehled volných témat je možno najít na FB stránce události. Příspěvek je nutné odevzdat konzultantovi do dne 31. 8. 2022, a to bez gramatických, stylistických a typografických chyb a chyb v citování.

Jednotlivé příspěvky by se měly zabývat zejména instituty pracovního práva, které jsou harmonizovány na úrovni Evropské unie. Vítáme příspěvky, které se budou zabývat souladem českého a evropského pracovního práva a aplikačními problémy, které vznikají při naplňování požadavků evropského práva. Příspěvek je možno připravit i na otázky, které souvisejí s globalizací pracovního práva a moderními trendy, které s tím souvisí. Vedle níže uvedených témat velmi vítáme i témata individuální. Příspěvky by měly kromě popisu právní úpravy nastiňovat i výkladové nejasnosti nebo praktické problémy dané úpravy a obsahovat vlastní názory autora na tuto problematiku. Vzhledem k určitému překryvu některých příspěvků doporučujeme si předem vyjasnit jejich obsahové zaměření s konzultantem.

Seznam témat a další aktuální informace naleznete na FB stránce události.

Jakub Tomšej

Lucie Matějka Řehořová

Patrik Stonjek

Štěpán Pastorek

Uložit událost do kalendáře