Výjezdní seminář s Universität Bayreuth Ochrana základních práv v Evropě (přesunut na termín 12. až 14. 11. 2023 v Norimberku)

Výjezdní seminář s Universität Bayreuth Ochrana základních práv v Evropě (přesunut na termín 12. až 14. 11. 2023 v Norimberku)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nabízíme Vám možnost účasti na společném česko-německém výjezdním semináři uskutečněném ve spolupráci s Universität Bayreuth. Tématem semináře je Ochrana základních práv v Evropě/Grundrechtsschutz in Europa. Vzhledem k tematickému zaměření je vhodné, abyste již měli absolvován předmět Ústavní právo II.

Výjezdní seminář se měl původně odehrát od 14. do 16. 9. 2023 v Chebu, ale na návrh německé strany byl přesunut na termín 12. až 14. 11. 2023 v Norimberku.

Předpokladem splnění předmětu je sepsání tezí příspěvku v německém nebo anglickém jazyce v rozsahu cca 3 normostrany a jeho prezentace (opět v německém nebo anglickém jazyce) na samotném výjezdním semináři. Vzhledem k povaze předmětu je nezbytná znalost německého jazyka, v němž budou vystupovat účastníci z Bayreuthu.

Téma se může týkat České republiky, je ale možné i zaměření pouze na právo EU, Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, popř. jiné evropské mechanismy ochrany základních práv a jsou možné i srovnávací práce. Při volbě tématu se lze inspirovat níže uvedenými okruhy, v jejichž rámci doporučujeme zvolit si co nejkonkrétnější téma a předběžně ho s námi konzultovat.


Zájemce bychom proto požádali, aby se do 16. 10. 2023 přihlásili na emailové adrese grinc@prf.cuni.cz, nebo derkav@prf.cuni.cz posláním anotace příspěvku (cca na 1 normostranu v německém nebo anglickém jazyce). Kapacita předmětu je 10 osob. V případě vyššího počtu zájemců budou preferováni ti, kteří by vystupovali v německém jazyce. Lhůta pro odevzdání tezí studentova příspěvku, který bude prezentován na semináři je do 1. 11. 2023. Účastníci semináře budou následně zapsáni na volitelný předmět Exkursionsseminar mit Universität Bayreuth, za jehož absolvování (tj. odevzdání tezí a prezentaci příspěvku) získají 4 kredity v rámci akademického roku 2023-2024.

V případě jakýchkoli dotazů jsme k dispozici na výše uvedených e-mailových adresách.
JUDr. Jan Grinc, Ph.D. & JUDr. Viktor Derka, katedra ústavního práva

 

Témata příspěvků se mohou pohybovat zejména v rámci následujících tematických okruhů: 

  • Reflexe výkladu a aplikace některého základního práva v České republice (zejména nějaké dílčí otázky) v kontextu mezinárodního či unijního práva (např. případy nenaplňování požadavků Úmluvy).
  • Aktuální vývoj či problémy legislativy a judikatury týkající se základních práv v českém nebo unijním právu nebo při implementaci unijního práva v České republice.
  • Prostředky, postupy a metody ochrany základních práv na vnitrostátní, mezinárodní či unijní úrovni, popř. jejich vzájemná interakce.
  • Filosofické či aktuální společenské aspekty ochrany základních práv.
     

Informace ke stažení ZDE

Uložit událost do kalendáře