Výjezdní seminář „Nad novelami zákoníku práce“ – 13. – 15. 9. 2019

Výjezdní seminář „Nad novelami zákoníku práce“ – 13. – 15. 9. 2019

x

 

Výjezdní seminář

„Nad novelami zákoníku práce“

13. – 15. 9. 2019, Horní Poříčí, Jižní Čechy

 

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení si dovoluje pozvat studenty 2. – 5. ročníku PF UK na druhý ročník výjezdního semináře z pracovního práva. Zajímá vás pracovní právo a rádi byste diskutovali o jeho budoucím stavu při neformálním setkání s učiteli a ostatními studenty v malebném prostředí předhůří Šumavy? Pak je akce určena právě pro vás.

Podmínkou účasti na semináři je zpracování krátkého příspěvku (7 – 15 normostran) odpovídajícího požadavkům kladeným na odborný text na zadané nebo individuálně vybrané téma a jeho prezentace (cca 15 min) před ostatními účastníky, jakož i účast v diskusi nad ostatními příspěvky.

K vypracovaným článkům a prezentacím autoři dostanou zpětnou vazbu. Vybrané příspěvky budou (po zapracování případných připomínek) přijaty do společné publikace, která bude vydána v roce 2020.

Kromě prezentací a diskuse o nich počítáme s vystoupením hosta na téma pracovněprávních sporů, jakož i se sportovním odpolednem s možností využití moderního sportoviště přímo v areálu nebo krátkého výletu. Akce bude zahájena v pátek 13.9. po poledni a skončí 15.9. v brzkých odpoledních hodinách.

Účastnický poplatek bude činit 300 Kč. Poplatek bude zahrnovat ubytování v 2-3lůžkových pokojích a stravu po celou dobu pobytu. Dopravu si účastníci zajistí individuálně (areál je dobře dostupný z Prahy autem i hromadnou dopravou).

Zájemci se mohou přihlašovat na e-mailu tomsej @ prf.cuni.cz a v kopii rovněž na svého konzultanta/konzultantku nejpozději do 15.6.2019 spolu s uvedením zvoleného tématu; doporučujeme rovněž sledovat facebookovou stránku události, kde budeme průběžně aktualizovat volná témata. Příspěvek je nutno odevzdat konzultantovi do 31. 8. 2019.

Informace k tématům příspěvků:

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo loni návrh zákoníku práce, který dosud nebyl projednán vládou (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB3QAMAG7). O něco rozsáhlejší novela zákoníku práce byla připravena v minulém volebním období (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=903&CT1=0), avšak nebyla schválena. Příspěvky se mohou zabývat buď instituty některého z návrhů, nebo i vlastními náměty autorů. Každý příspěvek by měl obsahovat stručné vymezení současného legislativní situace s důrazem na slabá místa a návrh změny včetně jeho detailnější analýzy vyjadřující názory autora příspěvku.

Konzultant Jakub Tomšej (tomsej @ prf.cuni.cz):

 • Doručování v pracovním právu
 • Zdánlivé skončení pracovního poměru a jeho následky
 • Agenturní zaměstnávání
 • Odstoupení od konkurenční doložky
 • Převedení zaměstnance na jinou práci, než je sjednána v pracovní smlouvě
 • Výkon práce z domova
 • Rovné odměňování mužů a žen
 • Skončení pracovního poměru s těhotnou zaměstnankyní ve zkušební době
 • Zaměstnávání cizinců
 • Dovolená u DPČ/DPP
 • Konzultantka Lucie Řehořová (lucie.rehorova @ seznam.cz):
 • Počítání dovolené před a po novele zákoníku práce
 • Stres jako nemajetková újma zaměstnance
 • Vrcholoví zaměstnanci, ano nebo ne?
 • Jobsharing a jiná atypická zaměstnání
 • Jednorázové odškodnění pozůstalých podle zákoníku práce a občanského zákoníku
 • Jednorázové odškodnění pozůstalých po zaměstnanci ve služebním poměru
 • Kamerové systémy a sledování zaměstnance
 • Překážky v práci na straně zaměstnance a jejich provázání s dávkami systému sociálního zabezpečení
 • Návrat zaměstnance po rodičovské dovolené
 • Právní povaha služebních poměrů v dualismu práva
 • Konzultant Patrik Stonjek (stonjek.patrik @ seznam.cz):
 • Následná nemožnost plnění v pracovním právu
 • Pracovní smlouva/DPČ/DPP jako smlouvy adhezní
 • Závaznost kolektivní smlouvy pro odborově neorganizovaného zaměstnance
 • Zavedení výpovědi ze strany zaměstnavatele bez uvedení důvodu
 • Udělení výpovědi zároveň s okamžitým zrušením pracovního poměru
 • Odchod zaměstnance od zaměstnavatele v době trvání závazku zaměstnance setrvat u zaměstnavatele z důvodu existence kvalifikační dohody
 • Postoupení pohledávky zaměstnance za zaměstnavatelem
 • Postoupení pracovní smlouvy/DPČ/DPP
 • Rozhodčí doložka v pracovním právu
 • Faktická ochrana zaměstnance v soudním procesu

 

Volbu individuálního tématu si účastník/účastnice semináře může odsouhlasit s kterýmkoli konzultantem/konzultantkou.

Partnerem akce je advokátní kancelář Skils s.r.o. (www.skils.cz), které děkujeme za přislíbenou podporu.