Výjezdní seminář COVID-19 a boj proti němu v mezinárodním srovnání

Výjezdní seminář COVID-19 a boj proti němu v mezinárodním srovnání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nabízíme Vám možnost účasti na společném česko-německém výjezdním semináři uskutečněném ve spolupráci s Universität Bayreuth. Tématem semináře je srovnání prostředků boje s pandemií COVID 19 v ČR a v Německu. Vzhledem k tematickému zaměření je vhodné, abyste již měli absolvován předmět Ústavní právo II. Výjezdní seminář se odehraje od 29. 9. 2021 do 1. 10. 2021, a to dle epidemické situace buďto v Bayreuthu, nebo v Praze, popř. i s možností distanční účasti.

Předpokladem splnění předmětu je sepsání seminární práce na 15-20 normostran v německém jazyce (alternativně je možné napsat práci v anglickém jazyce a přiložit shrnutí v německém jazyce na 2 normostrany) a její prezentace (opět v německém či anglickém jazyce) na samotném výjezdním semináři. Vzhledem k povaze předmětu je nezbytná znalost německého jazyka na úrovni umožňující porozumění psanému textu a mluvenému slovu. Při výběru tématu je doporučeno vyjít z níže uvedených návrhů, které lze dále zúžit a specifikovat. Téma by mělo být zpracováno primárně jako shrnutí a analýza situace v ČR, je ale možné i zaměření na právo EU nebo přímo srovnávací práce.

Zájemce bychom proto požádali, aby se do 15. 8. 2021 přihlásili na emailové adrese grinc@prf.cuni.cz, nebo derkav@prf.cuni.cz posláním anotace seminární práce (cca na 1 normostranu) v německém jazyce. Lhůta pro odevzdání samotné seminární práce je do 10. 9. 2021. Při přípravě seminární práce Vám budeme samozřejmě nápomocni, a to jak z obsahové, tak případně jazykové stránky. V průběhu září budou účastníci zapsáni na volitelný předmět, jehož jeho absolvováním získají 4 kredity v rámci akademického roku 2021-2022.

V případě jakýchkoli dotazů jsme k dispozici na výše uvedených e-mailových adresách.

JUDr. Jan Grinc, Ph.D. & JUDr. Viktor Derka, katedra ústavního práva

 

Navrhovaná témata:

 

1.     Verfassungsrechtlicher Notstand und Epidemie

2.     Modelle der Coronabekämpfung - Arten der Schutzmaßnahmen

3.     Exekutives Handeln, Verordnungsermächtigung und Gesetzmäßigkeit/Gewaltenteilung

4.     Verwaltungsrechtliche Handlungsformen (insb. Außerordentliche Maßnahmen gemäß dem Gesetz zum Schutz öffentlicher Gesundheit)

5.     Sog. Pandemie-Gesetz Nr. 94/2021 Slg.

6.     Gerichtliche Kontrolle und Kontrollierbarkeit

7.     Parlamentarische Kontrolle und Kontrollierbarkeit

8.     Wahlen in den Coronazeiten

9.     Coronavirus und die Tätigkeit der Selbstverwaltungskörperschaften

10.   Bewegungsfreiheit im Schatten der Schutzmaßnahmen im internationalen Vergleich

11.   Grenzschließungen und Beschränkung der Freizügigkeit in der Europäischen Union

12.   Quarantäneverordnungen bei Einreise aus Risikogebieten

13.   Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, Bewegungsradius als Grundrechtsproblem

14.   Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens

15.   Beschränkungen der Versammlungsfreiheit

16.   Beschränkungen der Religionsfreiheit

17.   Freiheit von Kunst, Beschränkungen des Kulturbetriebs

18.   Unternehmensfreiheit

19.   Staatshaftungsansprüche (z.B. von Grenzpendlern, Polizisten, die im Dienst erkranken, sonstigen Beamten (Lehrer?),...)

20.   Gerichtliches Verfahren (Öffentlichkeitsgrundsatz, Anwesenheitspflicht, Masken,...)

21.   Strafrechtliche Repression während eines Notstandes

22.   Fragestellungen aus Bereichen des Besonderen Verwaltungsrechts (Schulrecht, Gewerbefreiheit/Gaststättenrecht, Hochschulrecht, Freiheit von Wissenschaft und Lehre)

23.   Profi- und Amateursport, Sportvereine

24.   Rechtliche Fragen der Verteilung von Impfstoffen

25.   Impfpflicht?