Vyjádření Právnické fakulty ke vstupu vojsk na území Ukrajiny

Vyjádření Právnické fakulty ke vstupu vojsk na území Ukrajiny

Právnická fakulta UK považuje dnešní akt Ruské federace, kdy došlo ke vstupu jejích vojsk na území Ukrajiny, za zcela zřejmé porušení mezinárodního práva. Jedná se o porušení zákazu použití síly (článek 2 odst. 4 Charty OSN), který se dlouhodobě považuje za zcela stěžejní normu mezinárodního práva, a rovněž toto porušení dosahuje intenzity aktu agrese a ozbrojeného útoku ve smyslu článku 51 Charty OSN.

Vyjadřujeme podporu všem, kdo jsou válečným konfliktem dotčeni.