Vyhlášení XIV. ročníku SVOČ pro akademický rok 2020/2021

Studentka

Vyhlášení XIV. ročníku SVOČ pro akademický rok 2020/2021

XIV. ročník soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti na PF UK.

Rada SVOČ vyhlašuje ke dni 16. 12. 2020 XIV. ročník soutěže SVOČ na PF UK (akademický rok 2020/21):

Harmonogram soutěže:

 •  přihlašování do soutěže od 16. 12. 2020 do 30. 4. 2021 (nejpozději současně s odevzdáním práce), a to prostřednictvím elektronického formuláře ZDE
   
 • odevzdání soutěžní práce do 30. 4. 2021 24:00 , a to elektronicky na adresu soutěže svoc@prf.cuni.cz (formát DOC, DOCX či RTF) a v tištěné podobě na sekretariát Katedry mezinárodního práva (který slouží jako sekretariát Rady SVOČ). Zmeškání lhůty pro odevzdání práce nelze prominout!

  V případě nepříznivé epidemiologické situace může předseda Rady SVOČ rozhodnout o odevzdávání práce pouze v elektronické formě s tím, že v tištěné podobě soutěžící práci buď pošlou, nebo přinesou na ústní obhajobu.
   
 • ústní obhajoby prací před oborovými komisemi od 17. 5. 2021 do 18. 6. 2021
   
 • slavnostní vyhlášení: druhá polovina června 2021 (bude upřesněno)


Odměny spojené s umístěním v soutěži:

 1. místo             9 000 Kč
 2. místo             7 000 Kč
 3. místo             5 000 Kč

 

Témata budou průběžně doplňována od ledna 2021.