Vyhlášení výběrového řízení pro mobility technickohospodářských pracovnic a pracovníků

Vyhlášení výběrového řízení pro mobility technickohospodářských pracovnic a pracovníků

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výběrového řízení pro mobility technickohospodářských pracovnic a pracovníků v projektu OP VVV číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976 Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK.  

Požadované náležitosti přihlášky (v českém jazyce):

 • uvedení cílové zahraniční instituce, včetně konkrétního pracoviště (oddělení);
 • předběžný příslib přijetí ze zahraniční výzkumné organizace (může být i v jiném jazyce, stačí emailem);
 • krátký motivační dopis s popisem očekávaného přínosu pobytu ve vztahu k aktuálně zastávané pozici na PF UK; jedná-li se o druhou návštěvu v rámci tohoto projektu na stejné instituci, je třeba pobyt řádně zdůvodnit ve vztahu k obsahu dříve absolvované mobility;
 • profesní životopis pracovníka či pracovnice (max. rozsah 2 strany);
 • souhlas nadřízeného pracovníka či pracovnice (stačí emailem).

 

Důležité informace k podávání přihlášek:

 • uzávěrka pro podávání kompletních přihlášek je 12.4.2023;
 • o konkrétních vybraných osobách rozhodne tříčlenná komise jmenovaná děkanem do 19.4.2023;
 • o výsledku výběrového řízení budou účastníci a účastnice informováni emailem do 24.4.2023;
 • v případě, že o účast na stáži projeví zájem více osob nad rámec kapacity projektu, rozhodne o výběru konkrétních pracovníků či pracovnic komise podle kritéria přínosnosti mobility pro PF UK; v případně stejného hodnocení přínosnosti mobilit u dvou či více zájemců bude dále posuzováno, zda se jedná o první či druhou mobilitu v rámci tohoto projektu.

 

Harmonogram výběrového řízení:

 • vypsání výběrového řízení: 22.3.2023;
 • uzávěrka pro podávání přihlášek: 12.4.2023;
 • oznámení výsledku: do 24.4.2023.

 

Přihlášky do tohoto výběrového řízení doručujte (elektronicky emailem) k rukám Mgr. Eleni Dimelisové (zahraniční oddělení PF UK – dimelise@prf.cuni.cz), v kopii Mgr. Blanka Hříbalová Radimská – hribalobl@prf.cuni.cz -  do 12.4.2023 23:59 včetně.

 

Uložit událost do kalendáře