Vyhlášení výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod

Vyhlášení výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod

Vážené studentky, vážení studenti,

Univerzita Karlova vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci meziuniverzitních dohod pro letní semestr akademického roku 2022/2023. Hlásit se mohou studenti magisterských a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia.

 

Výběrové řízení probíhá ve dvou kolech: fakultní a univerzitní. Kritéria, podle kterých jsou uchazeči posuzováni, naleznete zde. O konečném přijetí studenta však vždy rozhoduje partnerská univerzita.

Financování

Studenti vyjíždějící přes meziuniverzitní dohody nehradí na zahraniční univerzitě školné. Náklady spojené s pobytem (vízum, cestovné, pojištění, ubytování, stravu apod.) si studenti hradí sami. Ze strany UK je pro tyto účely poskytována podpora z tzv. Fondu mobility až do výše 50% předpokládaných nákladů (v posledních ročnících se nicméně výše podpory z Fondu mobility pohybuje kolem 60.000 Kč na semestr výjezdu). O dílčí stipendium může nad rámec příspěvku z Fondu mobility požádat student rovněž PF UK.

 

Jak se hlásit

Na webových stránkách UK naleznete přehledný návod, jak postupovat při přihlašování.

  • V prvé řadě je třeba založit si přihlášku ve webové aplikaci UK (odrážka „Meziuniverzitní dohody“). Každý student si může podat až dvě přihlášky.
  • Po založení přihlášky je třeba zaslat email na lorencka@prf.cuni.cz s informací o založení přihlášky ve webové aplikaci UK. Pokud se hlásíte na více univerzit, uveďte rovněž preferované pořadí univerzit.

 

Bližší informace k podmínkám přijímacího řízení naleznete pod jednotlivými odkazy zahraničních partnerů a konkrétních univerzit na webových stránkách UK. Při zakládání přihlášky je třeba prověřit aktuální podmínky přijímacího řízení a studia na vybrané zahraniční univerzitě, především pak jaké konkrétní dokumenty jsou vyžadovány (zejména požadovaný jazyk dokumentů pro výběrové řízení, jazykové certifikáty požadované hostitelskou univerzitou).

 

Přehled univerzit, na které se lze hlásit:

Mexiko: Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F.
Nový Zéland:   University of Otago
Peru: Universidad de Lima
Izrael: The Hebrew University of Jerusalem
  University of Tel Aviv, Tel Aviv
Japonsko: Kobe University
  University of Tsukuba
  Waseda University
Kanada: Université de Montréal
Austrálie: Griffith University
  Macquarie University
  University of Melbourne
  University of Queensland
Slovensko: Univerzita Komenského v Bratislavě

 

Seznam aktuálně otevřených univerzit, na které se lze hlásit, se Vám zobrazí také ve webové aplikaci.

Termín podání přihlášek do výběrového řízení přes webovou aplikaci je do 30.4.2022 (ve stejném termínu rovněž potvrďte podání přihlášky  na lorencka@prf.cuni.cz). Pohovor v rámci fakultního výběrového řízení proběhne dne 3.5.2022 (od 14:00).

Oficiální výsledky výběrového řízení ze strany UK očekáváme během června 2022.