Vyhlášení výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod

Vyhlášení výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod

Vážené studentky, vážení studenti,

Univerzita Karlova vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci meziuniverzitních dohod pro zimní i letní semestr, popř. celý akademický rok 2023/2024. Hlásit se mohou studenti magisterských a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia.

Výběrové řízení probíhá ve dvou kolech: fakultním a univerzitním. Kritéria, podle kterých jsou uchazeči posuzováni, naleznete zde. O konečném přijetí studenta však vždy rozhoduje partnerská univerzita.

 

Financování

Studenti vyjíždějící přes meziuniverzitní dohody nehradí na zahraniční univerzitě školné. Náklady spojené s pobytem (vízum, cestovné, pojištění, ubytování, strava apod.) si studenti hradí sami. Ze strany UK je pro tyto účely poskytována podpora z tzv. Fondu mobility UK až do výše 50% předpokládaných nákladů (v posledních ročnících se nicméně výše podpory z Fondu mobility pohybuje kolem 65.000 Kč na semestr výjezdu, Fond mobility se nevztahuje na doktorandy v kombinované formě studia). O dílčí stipendium může nad rámec příspěvku z Fondu mobility požádat student rovněž PF UK.

 

Jak se hlásit

Na webových stránkách UK naleznete přehledný návod, jak postupovat při přihlašování.

V prvé řadě je třeba založit si přihlášku ve webové aplikaci UK (odrážka „Meziuniverzitní dohody“). Každý student si může podat až dvě přihlášky.

Po založení přihlášky je třeba zaslat email na lorencka@prf.cuni.cz s informací o založení přihlášky ve webové aplikaci UK. Pokud se hlásíte na více univerzit, uveďte rovněž preferované pořadí univerzit.

Bližší informace k podmínkám přijímacího řízení naleznete pod jednotlivými odkazy zahraničních partnerů a konkrétních univerzit na webových stránkách UK, obecné informace k výjezdům v rámci meziuniverzitní spolupráce jsou k dispozici rovněž na webu PF UK. Při zakládání přihlášky je třeba prověřit aktuální podmínky přijímacího řízení a studia na vybrané zahraniční univerzitě, především pak jaké konkrétní dokumenty jsou vyžadovány (zejména požadovaný jazyk dokumentů pro výběrové řízení, jazykové certifikáty požadované hostitelskou univerzitou).

 

Přehled univerzit, na které se lze hlásit:

Stát

Univerzita

Počet míst semestrálních/ročních

Austrálie

The University of Queensland

6/3

 

Macquarie University

3/1

 

Griffith University

2/1

 

The Melbourne University

8/4

Nový Zéland

University of Otago

3/1

Izrael

Tel Aviv University

2/1

 

Hebrew University of Jerusalem

2/1

Japonsko

Kobe University

6/3

 

University of Tsukuba

6/3

 

Waseda University

2/1

Kanada

McGill University

2/1

 

Université de Montréal

4/2

Mexiko

Universidad Nacional Autónoma de México

4/2

Peru

Universidad de Lima

4/2

 

Seznam aktuálně otevřených univerzit, na které se lze hlásit, se Vám zobrazí také ve webové aplikaci.

Termín podání přihlášek do výběrového řízení přes webovou aplikaci je do 31.10.2022 (ve stejném termínu rovněž potvrďte podání přihlášky na lorencka@prf.cuni.cz).

Oficiální výsledky výběrového řízení ze strany UK očekáváme během prosince 2022.