Vyhlášení výběrového řízení na katedru politologie a sociologie / Competitive Hiring Procedure for the Department of Political Science and Sociology

Vyhlášení výběrového řízení na katedru politologie a sociologie / Competitive Hiring Procedure for the Department of Political Science and Sociology

Děkan PF UK vyhlašuje výběrové řízení na katedru politologie a sociologie

Text v češtině

English version