Vyhlášení výběrového řízení na katedru národního hospodářství

Vyhlášení výběrového řízení na katedru národního hospodářství

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení

na obsazení míst akademických pracovníků (odborných asistentů/odborných asistentek nebo docentů/docentek) na katedře národního hospodářství na plný nebo částečný úvazek (dle dohody).

Požadavky:

 • ukončené magisterské vzdělání v oboru ekonomie nebo právo nebo ekonomická analýza práva nebo v příbuzném oboru;
 • ukončené doktorské studium v jednom z uvedených oborů nebo alespoň absolvování státní doktorské zkoušky s odevzdáním doktorské Ph.D. práce do konce akademického roku 2020/2021;
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • pedagogická a vědecká činnost;
 • odborná specializace v ekonomické analýze práva, kvantitativním právním výzkumu, financích, korporátním právu a správě korporací, ekonomii veřejného sektoru nebo v institucionální ekonomii výhodou;
 • odborná publikační činnost; publikace v angličtině a v impaktovaných časopisech výhodou;
 • vědecká hodnost v jednom z uvedených oborů výhodou.

Předpokládaný nástup: dle dohody v období únor 2020 až říjen 2020.

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu), včetně označení zájmu o pozici na plný nebo částečný úvazek;
 • pracovní strukturovaný životopis;
 • přehled publikací;
 • přehled dosavadní výzkumné a pedagogické praxe;
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, v případě doposud neukončeného doktorského studia potvrzení o vykonané státní doktorské zkoušce.

Doklady včetně dokladů ze zahraničních škol postačují v přihlášce v kopii bez nutnosti úředního ověření či nostrifikace v ČR.

Přihlášku s přílohami do 27.11.2019 doručí uchazeči zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 11640, Praha 1, případně zašlou elektronicky na adresu zichova@prf.cuni.cz