Vyhlášení doplňkového výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty ERASMUS+ v letním semestru 2022/2023

university

Vyhlášení doplňkového výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty ERASMUS+ v letním semestru 2022/2023

Chci si podat přihlášku!

Vypisujeme tímto výběrové řízení pro obsazení zbývajících volných míst na zahraniční studijní pobyty na partnerských univerzitách v programu Erasmus+ (a SEMP pro švýcarské univerzity).

Zahraniční studijní pobyty Erasmus+ (a Swiss European Mobility Programme) můžete využít nejen k prohloubení svých znalostí, psaní závěrečné kvalifikační práce či získání dalších profesních i osobních zkušeností. Studijní pobyty jsou určeny všem studentům magisterského či doktorského studijního programu na PF UK, studenti mohou do zahraničí vyjet i opakovaně. Celkem lze vycestovat během magisterského studia s programem Erasmus+ až na 24 měsíců, jako doktorandi opětovně na dalších až 12 měsíců.

Lze se hlásit na univerzity, na nichž pro letní semestr akademického roku 2022/2023 zbývají volná místa po hlavním kole výběrových řízení na jaře tohoto roku. Seznam volných míst na partnerských univerzitách naleznete zde (s výhradou možných dílčích změn).  Univerzity jsou rozděleny do jazykových oblastí podle jazyku, v němž pro zahraniční studenty na dané univerzitě probíhá výuka.

V tomto výběrovém řízení jsou nabízeny pouze pobyty pro letní semestr 2022/2023. Konkrétní délka výjezdu se liší na jednotlivých univerzitách s ohledem na harmonogram jejich akademického roku (zpravidla jde o období 4 až 5 měsíců).

Program Erasmus+ nabízí studentům stipendia stanovená měsíční sazbou pro jednotlivé země (480 Euro nebo 600 Euro na měsíc pobytu).

Přihlášky do výběrového řízení podávejte do 19.9.2022, a to prostřednictvím formuláře pod nadpisem.

Nedílnou součástí přihlášky jsou tyto přílohy:

  1. životopis;
  2. motivační dopis v rozsahu cca. 1 normostrany;

  3. (pouze) u doktorandů doporučení školitele.

Životopis a motivační dopis odevzdejte v jazyce příslušné jazykové oblasti, do které Vámi zvolená univerzita patří. V případě, že se hlásíte na univerzity z více jazykových oblastí současně, je nutné podat přihlášku s dokumenty pro každou jazykovou oblast zvlášť.

Kromě přihlášky do výběrového řízení vyhlášeného fakultou je nutno vyplnit též přihlášku v Erasmus+ aplikaci Rektorátu UK.

Ústní pohovory s uchazeči se budou konat v týdnu od 26.9.2022. Konkrétní podmínky výběrového řízení a kritéria hodnocení naleznete zde.

Uložit událost do kalendáře