VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY V RÁMCI MEZIFAKULTNÍCH DOHOD V AR 2023/2024

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ POBYTY V RÁMCI MEZIFAKULTNÍCH DOHOD V AR 2023/2024

Dovolujeme si Vás informovat, že do 7. února 2023 je možné podávat přihlášky na (zpravidla semestrální) studijní pobyty na partnerských univerzitách PF UK v akademickém roce 2023/2024 (mimo program Erasmus+) v Brazílii, Číně, Izraeli a na Taiwanu.

Jedná se o tyto univerzity[1]:

Tel Aviv University (Izrael);

Bar Ilan University (Izrael);

China University of Political Science and Law (Čína);

East China University of Political Science and Law (Čína);

UNOESC (Brazílie);

Soochow University (Taiwan).

 

Přihlášky do výběrového řízení podávejte do 7.2.2023, a to prostřednictvím tohoto formuláře.

Nedílnou součástí přihlášky jsou tyto přílohy (nahrávají se skrze přihlašovací formulář, a to hromadně v jednom PDF souboru nazvaném podle vzorce „Prijmeni_Jmeno.pdf“):

  • životopis;
  • motivační dopis v rozsahu cca. 1 normostrany;
  • doporučení školitele (pouze u doktorandů).

Životopis a motivační dopis musí být vypracován v anglickém jazyce. Můžete se hlásit až na 2 různé univerzity v pořadí dle svých preferencí.

 

Zájemci budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se bude konat v polovině února 2023.

V případě, že studenti uspějí ve výběrovém řízení, budou mít možnost požádat PF UK o stipendium na podporu tohoto výjezdu (zpravidla cca. 20.000,- Kč na každý měsíc pobytu v zahraničí).

Podmínky výběrového řízení a kritéria hodnocení najdete zde (pravidla pro program Erasmus+ se použijí přiměřeně i na tato výběrová řízení).

 


[1] Upozorňujeme, že některé ze zde uvedených univerzit mohou stále fungovat v omezeném režimu s ohledem na protikoronavirová opatření v dané zemi. Tyto okolnosti nemůže PF UK plně předvídat, ovlivnit, ani za ně nemůže nést odpovědnost.

 

Uložit událost do kalendáře