Výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v letním semestru akademického roku 2023/2024

Výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v letním semestru akademického roku 2023/2024

Dovolujeme si Vás informovat o výběrovém řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v letním semestru akademického roku 2023/2024. Seznam univerzit týkající se PF UK včetně počtu míst naleznete zde. Počet míst platí pro všechny fakulty UK participující na dané dohodě.

 

K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce, není-li uvedeno jinak:

  • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
  • motivační dopis
  • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)
  • doporučující dopis z katedry (pro VŘ lze česky, doporučujeme v angličtině)
  • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ
  • celkový studijní průměr za celé studium na VŠ
  • doklad o jazykové způsobilosti
  • studenti doktorského studijního programu, kteří se hlásí na výzkumný pobyt, přiloží navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity

 

Studenti, kteří se budou hlásit na Université de Montréal, předloží uvedené dokumenty ve francouzštině (výpis studijních výsledků a doporučující dopis mohou být v ČJ nebo v AJ), a do Latinské Ameriky v češtině nebo v angličtině.

Studenti mají možnost zvolit si navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení.

 

Podrobné informace naleznete zde

 

Příjem přihlášek studentů prostřednictvím online aplikace:

  • 3. - 30. dubna 2023 včetně 

 

 

Uložit událost do kalendáře