Výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2024/2025

Výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2024/2025

Dovolujeme si Vás informovat o výběrovém řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akademickém roce 2024/2025. Seznam univerzit týkající se PF UK včetně počtu míst naleznete zde. Počet míst platí pro všechny fakulty UK participující na dané dohodě. Studenti se mohou hlásit jak pouze na zimní, tak pouze na letní semestr (případně na celý akademický rok).

 

K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce, není-li uvedeno jinak:

  • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
  • motivační dopis
  • konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)
  • doporučující dopis z katedry (pro VŘ lze česky, doporučujeme v angličtině)
  • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ
  • celkový studijní průměr za celé studium na VŠ
  • doklad o jazykové způsobilosti
  • studenti doktorského studijního programu, kteří se hlásí na výzkumný pobyt, přiloží navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity. Upozorňujeme, že v některých případech se studenti na výzkumný pobyt hlásí sami, mimo výběrové řízení. Informace lze najít na webu u jednotlivých univerzit nebo dotazem na příslušného koordinátora OZV RUK.

 

Studenti, kteří se budou hlásit na Université de Montréal, předloží uvedené dokumenty ve francouzštině (výpis studijních výsledků a doporučující dopis mohou být v ČJ nebo v AJ), a do Latinské Ameriky v češtině nebo v angličtině.

Studenti mají možnost zvolit si jednu univerzitu jako náhradní řešení.

 

Podrobné informace naleznete zde.

 

Příjem přihlášek studentů prostřednictvím online aplikace:

  • 7. –⁠ 31. října 2023 včetně 

Součástí fakultního výběrového kola bude ústní pohovor, který proběhne (s osobní fyzickou přítomností) dne 9. 11. 2023 (od 13:00).

 

K možnostem financování tohoto výjezdu srov. zde.

Uložit událost do kalendáře