Výběrové řízení na studijní pobyt na University of San Francisco 2022/23 (pouze doktorandi PF UK)

Výběrové řízení na studijní pobyt na University of San Francisco 2022/23 (pouze doktorandi PF UK)

Výběrové řízení na studijní pobyt na University of San Francisco 2022/23 (pouze doktorandi PF UK)

 

Dovolujeme si tímto informovat o výběrovém řízení na studijní pobyt pro doktorandy PF UK na University of San Francisco pro celý akademický rok 2022/2023. 

Účelem studijního pobytu je účast v LL.M. programu University of San Francisco a dále obohacení doktorského studia a jeho výstupy o zahraniční zkušenost (včetně případné komparativní části disertace).

V rámci programu se neodpouští školné na USF v plné výši, lze však získat úlevu ve formě stipendia od USF zpravidla do výše překračující až 50% školného. PF UK podporuje vyjíždějící doktorandy na tuto formu zahraničního pobytu rovněž dílčím stipendiem jakožto příspěvkem na pobytové náklady v USA.

Na půdě PF UK se koná pouze předběžné posouzení zájemců, konečné schválení přijetí do programu na USF je v kompetenci partnerské univerzity. 

 

Máte-li zájem o tuto nabídku, prosíme, abyste zaslali emailem na konecna@prf.cuni.cz nejpozději do 28.1.2022 (10:00) tyto podklady:

1) Motivační dopis s uvedením, o kterou specializaci programu LL.M. na USF byste měli zájem;

2) CV;

3) Doporučení Vašeho školitele;

4) Jazykový certifikát TOEFL (90+) nebo IELTS (7+), ne starší 2 let - nemáte-li jej v době konání fakultního pohovoru, lze jej doplnit později.

 

V rámci fakultního předvýběru se bude konat pohovor dne 31.1.2022 (odpoledne, čas bude upřesněn).

V rámci této nabídky je k dispozici na PF UK pro rok 2022/2023 pouze jedno místo.