Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/pracovnice v centru právních dovedností, úvazek 0,5

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/pracovnice v centru právních dovedností, úvazek 0,5

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1

vypisuje výběrové řízení

na obsazení 1 místa akademického pracovníka (asistenta/asistentky na centru právních dovedností) na úvazek 0,5.

Požadavky:

 •  ukončené magisterské vzdělání v oboru právo a právní věda;
 •  studium doktorského studijního programu výhodou;
 •  publikační činnost v oboru výhodou;
 •  předchozí účast v grantovém výzkumu a pedagogické zkušenosti v oboru výhodou;
 •  znalost dvou světových jazyků;
 •  zkušenosti s koordinační činností výhodou.

 

Náplň práce:

 • výkon pedagogické a tvůrčí činnosti jako akademický pracovník/akademická pracovnice;
 • tvorba a výuka dovednostních povinně volitelných předmětů a předmětů odborných právních praxí;
 • mapování nabídky fakultních předmětů s prvky simulace a formulace strategie jejich rozvoje;
 • starat se o celkovou nabídku odborných praxí nabízených fakultou, hlídat její dostatečnost a smysluplnost, navrhovat její rozvoj (vznik nových praxí, vyjadřování se k žádostem externích subjektů o zřízení praxí atd.);
 • komunikovat se studenty a propagovat praxe na sociálních sítích, webu a při prezentačních a informačních akcích (např. úvodní soustředění pro studenty prvního ročníku) za účelem snadné orientace studentů ve fakultní nabídce;
 • organizovat a vést reflexní setkání v rámci některých fakultních praxí;
 • napomáhat se zajišťováním administrace jednotlivých praxí, které vyžadují spolupráci s více než jedním externím subjektem (především středními školami a soudy);
 • zajišťovat získávání relevantní zpětné vazby od studentů a spolupracujících institucí i garantů (vyučujících) jednotlivých předmětů;
 • provádět hospitace v institucích, kde jsou odborné praxe vykonávány a seznamovat se s jejich průběhem;
 • zpracovávat impulsy získané ze zpětné vazby a provedených hospitací, ve spolupráci s garanty (vyučujícími) jednotlivých předmětů navrhovat opatření ke zlepšení a zpracovávat nové standardy a aktualizace standardů odborných praxí;
 • sledovat světové trendy ve vedení odborných praxí tak, aby se mohly užitečné trendy implementovat do odborných praxí na PF UK. Za tím účelem též iniciovat setkání s lidmi, kteří se praktické výuce věnují na jiných fakultách v ČR i v zahraničí;
 • jednat s jednotlivými katedrami a centry a spolupracovat s jejich členy při tvorbě, zajišťování průběhu a zkvalitňování odborných praxí.

 

Předpokládaný nástup: 1. 2. 2022

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu);
 • pracovní strukturovaný životopis;
 • koncepci odborných praxí na PF UK (včetně zhodnocení té současné), nebo popis náležitostí ukázkového dovednostního předmětu (jaké má mít charakteristiky, jak funguje…) – první, nebo druhé v rozsahu mezi 2–4 stranami
 • přehled publikací;
 • přehled dosavadní výzkumné a pedagogické praxe;
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání. Doklady včetně dokladů ze zahraničních škol postačují v přihlášce v kopii bez nutnosti úředního ověření či nostrifikace v ČR.

 

Přihlášku s přílohami do 2.1.2022 doručí uchazeči personálnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, elektronicky na adresu: zichova@prf.cuni.cz

 

 

                                                                                                 prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan

 

 

Open hiring procedure regarding one part-time (0.5) position of an academic (assistant professor or associate professor) at the Centre for Legal Skills.