Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice na katedře ústavního práva

Výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/akademické pracovnice na katedře ústavního práva

V Praze dne 18. 7. 2022

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje

v ý b ě r o v é     ř í z e n í

na obsazení 1 místa (nebo 2 místa na nižší úvazek) akademického pracovníka/akademické pracovnice (asistent/asistentka, odborný asistent/odborná asistentka) na katedře ústavního práva na pracovní úvazek v celkové výši 1,0.

 

Požadavky:

 

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti práva
 • zahájené nebo absolvované doktorské studium (titul Ph.D.)
 • pedagogická a vědecká činnost v oboru ústavního práva
 • znalost českého jazyka úroveň C1 podmínkou, anglického a dalšího světového jazyka výhodou,
 • publikační činnost v oboru
 • zkušenost s formulací, získáváním a řešitelství grantových projektů výhodou

Předpokládaný nástup: říjen 2022

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu, případně motivačního dopisu)
 • strukturovaný životopis
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání
 • přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti
 • přehled publikací

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči do 5. září 2022 personálnímu oddělení na e-mail drubovam@prf.cuni.cz.                                 

                  

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

děkan