Výběrové řízení na mobilitu zaměstnanců v programu Erasmus+ (výukové pobyty a školení)

Výběrové řízení na mobilitu zaměstnanců v programu Erasmus+ (výukové pobyty a školení)

Vyhlašuje se výběrové řízení na mobilitu zaměstnanců v programu Erasmus+ v období červenec až září 2022 včetně.

 

(Předpokládá se, že podle harmonogramu RUK bude na zaměstnanecké mobility Erasmus+ plánované na období říjen až prosinec 2022 vypsána obdobná výzva v průběhu srpna 2022. Přihlášky je možno podávat pro toto období /výjezdy říjen–prosinec 2022/ již nyní průběžně. Tyto přihlášky budou následně posouzeny v letním termínu stanoveném RUK.)

 

Erasmus+ mobilita zaměstnanců:

Možnost výjezdu do zahraničí za účelem výukového pobytu či školení. Program Erasmus+ tradičně umožňuje zapojování zaměstnanců do mezinárodních mobilit, a to ve formě „teaching mobility“ (STA) a „staff mobility“ (STT). Lze takto vycestovat na krátkodobé pobyty za účelem výuky (nejvýše 60 dní, nejméně však 2 dny s výukou v rozsahu alespoň 8 hodin týdně), popř. účasti na zaměstnaneckých školeních (bez stanovení počtu hodin).

Od roku 2022 podle opatření rektora č. 6/2022 a v návaznosti na celoevropské požadavky programu Erasmus+ musí být i zaměstnanecké mobility uskutečňovány na základě výběrového řízení.

 

Pro koho:

Pro zaměstnance PF UK s platnou pracovní smlouvou, případně DPP/DPČ.

 

Kam:

Mobilita do jedné z tzv. programových zemí Erasmus+, která však nesmí být zemí původu či trvalého pobytu účastníka mobility (jde o státy Evropské unie a dále pak Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Srbsko a do 31.5.2023 i Velká Británie).

 

Kde zjistit možnosti výjezdu:

Zaměstnanec se zájmem o učitelskou mobilitu Erasmus+ může zjistit v seznamu partnerských fakult, kde má PF UK sjednanou možnost učitelské mobility a v jakém rozsahu (zpravidla cca. 5-7 dní, jednotnou povinností je v současnosti vykázat alespoň 8 odučených hodin za výjezd, resp. za každý týden výjezdu). Před podáním přihlášky do výběrového řízení je nutné kontaktovat odborné pracoviště na cílové univerzitě a opatřit si předběžný souhlas s přijetím na výukový pobyt (stačí potvrzení emailem).

V případě školení (určeno především administrativním pracovníkům) lze získat předběžný souhlas z relevantního pracoviště (knihovna, oddělení vědy, zahraniční oddělení, děkanát atp.), že jsou ochotni pracovníka přijmout na stáž (např. ve formě konzultací, předání dobré praxe, job shadowing atd., může jít i o kombinaci různých aktivit), popř. je možno se přihlásit na centrálně organizovaný tzv. Erasmus+ Staff Training Programme, který některé univerzity pořádají a jejichž průběžně aktualizovaný seznam bývá dostupný na http://staffmobility.eu/ (předběžný souhlas stačí emailem, popř. se přikládá informace o předběžném přijetí/podání přihlášky na Staff Training Programme).

 

Základní podmínky přihlášky:

 • Uchazeči se k výběrovému řízení přihlašují e-mailem či osobně na zahraničním oddělení PF UK, kontaktní osoba Mgr. Eleni Dimelisová (dimelise@prf.cuni.cz).
 • Termín pro podání přihlášek je stanoven do středy 25.5.2022 včetně.
 • Součástí přihlášky jsou následující informace (v českém či anglickém jazyce) v rozsahu max. 2 strany:
  • označení přijímající instituce (s předběžným souhlasem přijetí, postačí emailem, popř. formou doložení přihlášky/přijetí na Staff Training Week);
  • předpokládaná délka mobility a předběžná data pobytu (počet dní, popř. též počet odučených hodin);
  • předpokládaná náplň mobility a očekávané přínosy;
  • vyjádření souhlasu vedoucího pracoviště.

(Formulář pro tyto podkladové informace zatím není k dispozici, výše uvedené však lze podat ve formátu vyplněného Staff Mobility Agreementu /Program Mobility/ dostupného na webu zde).

 

Hodnocení:

Přihlášky účastníků budou po odevzdání hodnoceny komisí předsedanou proděkankou pro zahraniční vztahy a dále postoupeny k posouzení Evropské kanceláři Rektorátu UK ke konečnému podpoření.

Konkrétními hodnocenými kritérii jsou především:

 • celkový záměr mobility;
 • odborná a jazyková způsobilost uchazeče;
 • délka pobytu (doporučeno cca týden), upřednostnění uchazečů, kteří v posledním roce tuto formu mobility ještě neuskutečnili;
 • využitelnost nabytých zkušeností v další praxi.  

 

O konečných výsledcích hodnocení budou uchazeči vyrozuměni a v případě schválení výjezdu jim bude poskytnuta administrativní podpora.