Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře ústavního práva

Výběrové řízení na místa akademických pracovníků na katedře ústavního práva

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy,

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1

vypisuje výběrové řízení

 

na obsazení 2 - 3 míst akademických pracovníků (asistentů/asistentek nebo odborných asistentů/odborných asistentek)
na katedře ústavního práva na plný či částečný úvazek.

 

Požadavky:

 • ukončené magisterské vzdělání v oblasti právo, studijní program právo a právní věda;
 • složená státní rigorózní zkouška nebo státní doktorská zkouška;
 • publikační činnost v oboru ústavního práva a státovědy
 • zkušenosti s vysokoškolskou výukou práva;
 • znalost českého jazyka (alespoň C1) podmínkou a anglického jazyka (alespoň B2);
 • ukončené doktorské studium v programu Teoretické právní vědy výhodou.

 

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2020, případně dle dohody.

 

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu);
 • pracovní strukturovaný životopis;
 • přehled publikací;
 • přehled dosavadní výzkumné a pedagogické praxe;
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání. Doklady včetně dokladů ze zahraničních škol postačují v přihlášce v kopii bez nutnosti úředního ověření či nostrifikace v ČR.

 

Přihlášku s přílohami do 4. 9. 2020 doručí uchazeči zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, případně zašlou elektronicky na adresu zichova@prf.cuni.cz. Předpokládaný termín ústního kola výběrového řízení je 10. září ve 12:00.

 

                                                                                                 prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

                                                                                                             děkan

 

--------------------------------------------------------------

 

 

The Dean of the Faculty of Law of Charles University

Address: nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1

invites applicants to take part in an

 open hiring procedure

regarding two or three full-time or part-time positions as an academic (assistant professor or associate professor)
at the Department of Constitutional Law.

Requirements:

 • Completed university degree in law and jurisprudence;
 • Completed state rigosorum examination or state doctoral examination;
 • Publications focusing on constitutional law and theory of state;
 • University teaching experience in law;
 • Czech language proficiency at C1 level; competence in the English language at least at B2 level;
 • Completed doctoral programme in the field of Theoretical Legal Sciences is an advantage.

Expected commencement of work:  1 October 2020, or upon agreement

Applicants are to submit:

 • An application for the position (in the form of a letter);
 • Professional curriculum vitae;
 • A list of publications;
 • An outline of their research and teaching experience;
 • Documents proving completion of their university education; documents proving their education at foreign universities may be submitted as a simple copy without official authentication or recognition in the Czech Republic

Applications along with all attachments are to be delivered to the Personnel Department of the Law Faculty of Charles University, nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1 by 4 September 2020; alternatively these may be sent electronically to zichova@prf.cuni.cz

 

Professor Jan Kuklík

Dean