Výběrové řízení na KTV - rozhodnutí děkana

Výběrové řízení na KTV - rozhodnutí děkana

Rozhodnutí děkana

Výběrové řízení na obsazení 1 místa akademického pracovníka/akademické pracovnice - asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře tělesné výchovy na plný pracovní úvazek (1.0) se zaměřením na zdravotní a moderní formy cvičení (fitball, core training, standing pilates, fit slide, apod.) a outdoorové aktivity pro letní a zimní TV kurzy dne 27.1.2020. 

V souladu s doporučením komise ve složení profesor JUDr. Michal Skřejpek, DrSc., předseda komise, doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D., Mgr. Růžena Kosová, Mgr. Radek Jenček, Mgr. Daniel Simmer, členové, jsem rozhodl nepřijmout žádného uchazeče do pracovního poměru. 

V Praze dne 3.2.2020