Výběrové řízení na katedru tělesné výchovy

Výběrové řízení na katedru tělesné výchovy

V Praze dne 11.3.2020

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje

v ý b ě r o v é    ř í z e n í

na obsazení 1 místa akademického pracovníka/akademické pracovnice – asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře tělesné výchovy na plný pracovní úvazek (1.0) se zaměřením na zdravotní a moderní formy cvičení pro děvčata (fitball, core training, standing pilates, fit slide, kondiční trénink, apod.).

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického směru,
 • sportovní praxe.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020.

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu),
 • pracovní strukturovaný životopis,
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání,
 • přehled dosavadní praxe.

Přihlášku s přílohami do 19.4.2020 doručí uchazeči zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 11640, Praha 1, případně zašlou elektronicky na adresu zichova@ prf.cuni.cz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prague, 11 March 2020

The Dean of the Faculty of Law of Charles University

Address: nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1

invites applicants to take part in a

competitive hiring procedure

regarding one full-time position (1.0 work-load) as an academic – assistant professor or associate professor – at the Department of Physical Education with specialisation in exercise for health and modern forms of exercise for girls (fitball, core training, standing pilates, fit slide, conditioning training, etc.)

Requirements:

 • Completed university degree in education;
 • Experience and practice in sports

Expected commencement of work:  1 September 2020

Applicants are to submit:

 • An application for the position (in the form of a letter);
 • Professional curriculum vitae;
 • Documents proving completion of their higher education
 • An outline of recent professional experience

Applications along with all attachments are to be delivered to the Personnel Department of the Law Faculty of Charles University, nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1 by 19 April 2020; alternatively these may be sent electronically to zichova@prf.cuni.cz