Výběrové řízení na katedru tělesné výchovy

Výběrové řízení na katedru tělesné výchovy

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje

výběrové řízení

na obsazení 1 místa akademického pracovníka / akademické pracovnice - asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře tělesné výchovy na plný pracovní úvazek (1.0) se zaměřením na zdravotní a moderní formy cvičení (fitball, core training, standing pilates, fit slide, apod.) a outdoorové aktivity pro letní a zimní TV kurzy.

Požaduje se:

  • ukončené  vysokoškolské vzdělání  pedagogického směru
  • sportovní praxe
  • Předpokládaný nástup: 1. 3. 2020

Uchazeči předloží spolu s přihláškou (forma dopisu) pracovní strukturovaný životopis, doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání a přehled dosavadní praxe do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, případně zašlou elektronicky na adresu zichova@prf.cuni.cz

Vyvěšeno 10. prosince 2019