Výběrové řízení na katedře občanského práva / Open hiring procedure at the Department of Civil Law.

Výběrové řízení na katedře občanského práva / Open hiring procedure at the Department of Civil Law.

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy,

vypisuje výběrové řízení

na obsazení 1 - 2 míst akademických pracovníků/pracovnic (asistenti/asistentky, odborní asistenti/odborné asistentky) na katedře občanského práva na pracovní úvazky v celkové výši 1,0.

 

Požadavky:

 - ukončené magisterské vzdělání v oboru právo a právní věda;

- absolvované doktorské studium (titul Ph.D.);

- publikační činnost v oboru;

- znalost českého jazyka úroveň C1 podmínkou, anglického a dalšího světového jazyka (němčina, francouzština) výhodou;

- předchozí účast v grantovém výzkumu a pedagogické zkušenosti v oboru výhodou.

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021.

Uchazeči předloží:

-  přihlášku (forma dopisu);

-  pracovní strukturovaný životopis;

-  přehled publikací;

-  přehled dosavadní výzkumné a pedagogické praxe;

- doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání. Doklady včetně dokladů ze zahraničních   

   škol postačují v přihlášce v kopii bez nutnosti úředního ověření či nostrifikace v ČR.

 

Přihlášku s přílohami do 22. 8. 2021 doručí uchazeči personálnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 11640, Praha 1, případně zašlou elektronicky na adresu zichova@prf.cuni.cz

 

                                                                                                 prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

                                                                                                                    děkan

 

------------

The Dean of the Faculty of Law of Charles University

Address: nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1

invites applicants to take part in an

open hiring procedure

regarding 1 - 2 full-time positions as an academic (assistant or assistant professor) at the Department of Civil Law.

Requirements:

  • Completed university degree in law and jurisprudence;
  • Completed doctoral study (Ph.D. degree);
  • Publishing activity in the field;
  • Czech language proficiency at C1 level required; competence in the English language and one more foreign language (German, French) is an advantage;
  • Previous participation in a grant project and university teaching experience in law is an advantage.

Expected commencement of work: 1 October 2021.

Applicants are to submit:

  • An application for the position (in the form of a letter);
  • Professional curriculum vitae;
  • A list of publications;
  • An outline of their research and teaching experience;
  • Documents proving completion of their university education; documents proving their education at foreign universities may be submitted as a simple copy without official authentication or recognition in the Czech Republic

Applications along with all attachments are to be delivered to the Personnel Department of the Law Faculty of Charles University, nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1 by 22 August 2021; alternatively these may be sent electronically to zichova@prf.cuni.cz

 

Professor Jan Kuklík

Dean