Výběrové řízení na katedře občanského práva

Výběrové řízení na katedře občanského práva

V  Praze dne 16. 5. 2023 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy 

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1 vypisuje 

výběrové řízení 

na obsazení 2 míst akademických pracovníků/akademické pracovnice

(asistenti/asistentky, odborní asistenti/odborné asistentky)

na Katedře občanského práva na pracovní úvazky v celkové výši 2,0 pracovní doby. 

Požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oboru právo a právní věda 
 • probíhající či absolvované doktorské studium (titul Ph.D.) 
 • pedagogická a vědecká činnost v oboru občanské právo hmotné 
 • znalost českého jazyka na úrovni C1  
 • doložitelná znalost jednoho světového jazyka  
 • publikační činnost v oboru občanské právo hmotné 
 • zkušenost s formulací, získáváním a ředitelstvím grantových projektů výhodou 

Předpokládaný nástup: říjen 2023 

Uchazeči/uchazečky předloží: 

 • přihlášku (forma dopisu, případně motivačního dopisu) 
 • strukturovaný životopis 
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání a získaných vědeckých hodnostech 
 • přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti 
 • seznam publikací 

Přihlášku s přílohami zašlou uchazeči/uchazečky do 18. června 2023 personálnímu oddělení na e-mail zichova@prf.cuni.cz.                                 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.