Výběrové řízení na katedře mezinárodního práva / Open hiring procedure at the Department of International Law

Výběrové řízení na katedře mezinárodního práva / Open hiring procedure at the Department of International Law

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy,
nám. Curieových 901/7, 116 40  Praha 1 vypisuje

výběrové řízení

na obsazení 2 míst akademických pracovníků/pracovnic (asistenti/asistentky, odborní asistenti/odborné asistentky)
na katedře mezinárodního práva na pracovní úvazky v celkové výši 1,0.

Požadavky:

- úspěšně ukončený magisterský studijní program „Právo a právní věda“, obor „Právo“;

- absolvované doktorské studium (titul Ph.D.), v oboru Mezinárodní právo nebo zahájené

  studium v doktorském studijním programu (s disertační prací před dokončením);

- schopnost zapojení se do výuky v magisterském studijním programu;

- předpoklady pro samostatnou vědeckou a publikační činnost;

- znalost českého jazyka úroveň C1 podmínkou;

- znalost anglického a dalšího světového jazyka

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021.

Uchazeči předloží:

-  přihlášku (forma dopisu);

-  pracovní strukturovaný životopis;

-  přehled publikací;

-  přehled dosavadní výzkumné a pedagogické praxe;

- doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání. Doklady včetně dokladů ze zahraničních   

   škol postačují v přihlášce v kopii bez nutnosti úředního ověření či nostrifikace v ČR.

Přihlášku s přílohami do 30. 7. 2021 doručí uchazeči Personálnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 11640, Praha 1, elektronicky na adresu zichova@prf.cuni.cz

 

                                                                                                 prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan

 

 

 

-----------------------

 

The Dean of the Faculty of Law of Charles University

invites applicants to take part in an open hiring procedure

regarding two part-time positions as an academic – assistant / assistant professor – at the Department of International Law.

Requirements:

 • Completed master´s degree in “law and jurisprudence”, field “law”;
 • Completed doctoral programme (Ph.D. degree) in the field of International Law, or, alternatively, ongoing doctoral study with the dissertation before completion;
 • Competence to teach courses within the master´s study programme;
 • Qualification for autonomous research and publication activities;
 • Czech language proficiency at C1 level;
 • Competence in the English language and one more foreign language.

Expected commencement of work:  1 October 2021

Applicants are to submit:

 • An application for the position (in the form of a letter);
 • Professional curriculum vitae;
 • A list of publications;
 • An outline of their research and teaching experience;
 • Documents proving completion of their university education; documents proving their education at foreign universities may be submitted as a simple copy without official authentication or recognition in the Czech Republic

Applications along with all attachments are to be delivered to the Personnel Department of the Law Faculty of Charles University, nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1 by 30 July 2021; alternatively, these may be sent electronically to zichova@prf.cuni.cz

 

Professor Jan Kuklík
Dean