Výběrové řízení na 2 místa akademických pracovníků na Katedře práva životního prostředí

Výběrové řízení na 2 místa akademických pracovníků na Katedře práva životního prostředí

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, 116 40  Praha 1 vypisuje

v ý b ě r o v é   ř í z e n í

na obsazení 2 míst akademických pracovníků/pracovnic (odborní asistenti/odborné asistentky nebo docenti/docentky) na Katedře práva životního prostředí na pracovní úvazky v celkové výši 1,0.

Požadavky:

 - ukončené magisterské vzdělání v oboru právo a právní věda či bezpečnostně-právní studia;

- absolvované doktorské studium (titul Ph.D.) v oboru Teoretické právní vědy - Právo životního prostředí či Bezpečnostní management a kriminalistika;

- publikační činnost v oboru či oborech souvisejících;

- znalost českého jazyka úroveň C1 podmínkou;

- znalost anglického a dalšího světového jazyka;

- zkušenost s právem životního prostředí či souvisejícími disciplínami;

- předchozí účast v grantovém výzkumu a pedagogické zkušenosti v oboru výhodou.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2021

Uchazeči předloží:

-  přihlášku (forma dopisu);

-  pracovní strukturovaný životopis;

-  přehled publikací;

-  přehled dosavadní výzkumné a pedagogické praxe;

- doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání. Doklady včetně dokladů ze zahraničních   

   škol postačují v přihlášce v kopii bez nutnosti úředního ověření či nostrifikace v ČR.

 

Přihlášku s přílohami do 27. 6. 2021 doručí uchazeči Personálnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 11640, Praha 1, elektronicky na adresu zichova@prf.cuni.cz

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. - děkan