Výběrová řízení na studijní pobyty ZS 2021/22 - Kanada, Japonsko, Izrael, Austrálie, Nový Zéland, Mexiko, Peru, Lucembursko

Výběrová řízení na studijní pobyty ZS 2021/22 - Kanada, Japonsko, Izrael, Austrálie, Nový Zéland, Mexiko, Peru, Lucembursko

Vážení,

 

v rámci meziuniverzitních smluv si dovolujeme též uveřejnit nabídku na studijní výjezdy v rámci meziuniverzitní spolupráce na univerzity v těchto zemích:

Kanada - McGill UNI, UNI de Montréal

Japonsko - UNI Waseda, UNI Tsukuba, UNI Kobe

Izrael - UNI Jerusalem, UNI Tel Aviv

Austrálie - UNI Griffith, UNI Macquerie

Nový Zéland - UNI Otago

Lucembursko - UNI du Luxembourg

Peru - UNI Lima

Mexiko - UNI NA de México

 

Podávání přihlášek bude nově probíhat přes rektorátní aplikaci pro meziuniverzitní smlouvy (po přihlášení se do aplikace následně použijte odkaz "Inter-University Agreements"). Pro každou z nabízených univerzit by měl být v aplikaci uveden seznam požadovaných dokumentů k přihlášce. Bližší informace o podmínkách přihlášek na jednotlivé univerzity z této nabídky naleznete též pod odkazem zde.

Student si může současně podat přihlášky max. na dvě z nabízených univerzit.

Přihlášky se zakládají pouze elektronicky ve webové aplikaci rektorátu, a to do 9.11.2020. Následně proběhne na úrovni PF UK výběrové řízení (předpokládá se pohovor formou videokonference) a následně budou s fakultními doporučeními přihlášky studentů postoupeny rektorátu UK, který provede konečný výběr uchazečů k jejich případné nominaci na zahraniční univerzitu.