Výběrová řízení na studijní pobyty (Austrálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Lucembursko, Mexiko, Peru, Rusko, Slovensko, Slovinsko)

Výběrová řízení na studijní pobyty (Austrálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Lucembursko, Mexiko, Peru, Rusko, Slovensko, Slovinsko)

Rektorát UK vypsal výběrová řízení na semestrální zahraniční pobyty (výjimečně v době trvání jednoho akademického roku) na zahraničních partnerských školách v akademickém roce 2021/2022 (primárně letní semestr 2022).

Jedná se o tyto univerzity:

Stát Univerzita
Austrálie Macquarie University 
  University of Melbourne
  Queensland University 
Izrael Tel Aviv University
  Hebrew University of Jerusalem
Japonsko Tsukuba University 
  Waseda
Kanada Université de Montréal
Lucembursko Université de Luxembourg
Mexiko Universidad Nacional Autónoma de México
Peru Universidad de Lima
Rusko Lomonosov Moscow State University
  Saint-Petersburg University
Slovensko Univerzita Komenského v Bratislavě
Slovinsko

University of Ljubljana

Zájemci naleznou bližší informace k těmto univerzitám a podkladům podávaným spolu s přihláškou v příslušné sekci webových stránek univerzity zde

Samotné přihlášky se zakládají do 10.5.2021 do webové aplikace UK zde. Prosíme, aby studenti, kteří si podají přihlášku v aplikaci, o tom krátkým emailem (s uvedením univerzity, na níž se hlásí) uvědomili též zahraniční oddělení PF UK (na adresu konecna@prf.cuni.cz).

Vzhledem k řadě komplikací spojených s pandemií COVID-19 je nadále možné, aby se studenti ucházeli o výjezd až na dvě různé univerzity z této nabídky (jedna by měla být jejich prioritní volbou, druhá jakousi "záložní variantou").

Dne 19. 5. 2021 dopoledne proběhnou pohovory s přihlášenými uchazeči (předpokládá se online forma). Konečné rozhodnutí na základě fakultních doporučení však ohledně případné nominace studentů k zahraničnímu pobytu učiní rektorát UK.