Volná místa pomocných vědeckých sil na katedře správního práva

Volná místa pomocných vědeckých sil na katedře správního práva

Katedra správního práva a správní vědy PF UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst pomocných vědeckých sil .

PŘEDPOKLADY: Studium ve 3. – 5. ročníku PF UK, aktivní znalost minimálně jednoho cizího jazyka, znalost práce s počítačem, dobré studijní výsledky, zájem o obor správního práva.

OBSAH PRÁCE: Rešerše právních předpisů, judikatury a odborné literatury, vyhledávání informací na internetu, překlady, korektury, technická pomoc při organizaci a zajišťování činností katedry.

PŘIHLÁŠKY: Zájemci podají závaznou písemnou přihlášku na e-mailovou adresu rajchl@prf.cuni.cz tajemníkovi katedry (do předmětu emailu je třeba uvést „Přihláška do výběrového řízení“), nebo písemně v úředních hodinách k rukám sekretářky katedry E. Preclíkové (místnost 104/1. patro). V přihlášce se zájemci vyjádří k výše uvedeným předpokladům, připojí stručný životopis a uvedou kontaktní údaje.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 22. 10. 2021

PŘIJÍMACÍ POHOVOR: úterý 26. 10. 2021 ve 14:00 hod., místnost č. 104/1. patro

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ: Výsledky výběrového řízení budou sděleny po skončení přijímacích pohovorů.

OBDOBÍ, NA KTERÉ BUDOU VYBRANÍ UCHAZEČI/UCHAZEČKY PŘIJATI NA KATEDRU: listopad 2021 – květen 2022.