Volitelný předmět Startupy a venture kapitálové investice

Volitelný předmět Startupy a venture kapitálové investice

V letním semestru akademického roku 2019/2020 zahajuje Katedra obchodního práva výuku nového volitelného předmětu Startupy a venture kapitálové investice. Předmět je určen zejména pro studenty, kteří absolvovali závazkové právo, obchodní právo a právo obchodních společností.

Odborným garantem předmětu je prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. Vyučujícími jsou prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. a JUDr. Tomáš Ditrych, LL.M., Ph.D., vedoucí partner advokátní kanceláře Mavericks s dlouholetými zkušenostmi v oblasti právního poradenství startupům.

Více najdete v letáku.