Volby do Akademického senátu UK a Akademického senátu PF UK - 29. a 30. listopadu 2022

obr

Volby do Akademického senátu UK a Akademického senátu PF UK - 29. a 30. listopadu 2022

VOLBY

do Akademického senátu Univerzity Karlovy

a do Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy

se uskuteční ve dnech 29. a 30 . listopadu 2022

 

Návrh na kandidáta může podat kterýkoli člen akademické obce fakulty.

Návrhy kandidátů lze podávat písemně do pondělí 21. listopadu 2022 do 16:00 hod. prostřednictvím sekretariátu fakulty (místnost č. 115),

Návrh musí obsahovat:

1. jméno kandidáta,

2. označení, zda jde o návrh do AS UK, do AS PF UK, nebo do AS UK i AS PF UK,

3. u navrženého akademického pracovníka uvedení pracoviště a u navrženého studenta uvedení ročníku magisterského studia nebo skutečnost, že jde o studenta doktorského studijního programu,

4. podpis navrhovatele,

5. souhlas kandidáta s kandidaturou (nejde-li o návrh na vlastní kandidaturu); souhlas nemusí být na téže listině

Volby proběhnou v místnosti č. 38

Hlasovat je možné:

a) v úterý 29. listopadu od 13:30 do 18:00 hod.

b) ve středu 30. listopadu od 9:30 do 14:00 hod.

Hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti po prokázání totožnosti

Volby organizuje společná dílčí volební komisi pro volby do AS UK a volební komise pro volby do AS PF UK (usnesení č. 25/6 přijaté na 25. zasedání  AS PF UK)

Uložit událost do kalendáře