Volba kandidáta na funkci děkana

Volba kandidáta na funkci děkana

Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy vyhlásil na svém květnovém zasedání volbu  kandidáta na funkci děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy na funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026.

Návrh na kandidáta lze podat do 12. října 2021 do 16:00 hod. Návrh může podat kterýkoli člen akademické obce. Návrh musí být podán písemně spolu s písemným souhlasem navrhovaného s kandidaturou, stručným životopisem navrhovaného s charakteristikou jeho působení na fakultě a stručnými tezemi volebního programu navrhovaného. Návrh a souhlas navrženého se podává buď v listinné podobě na sekretariát fakulty (místnost č. 115) v zalepené obálce, nebo v elektronické podobě do datové schránky fakulty (ID: piyj9b4). Ostatní podklady se podávají v listinné podobě na sekretariát fakulty (místnost č. 115) v zalepené obálce nebo v elektronické podobě na e-mail sekretariat@prf.cuni.cz. Předložený životopis a předložené programové prohlášení budou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty.

Představování navržených se uskuteční na zasedání akademického senátu dne 4. listopadu 2021 od 16:00 hod. v místnosti č. 117, popřípadě (v závislosti na účasti veřejnosti) v místnosti č. 120 a bude streamováno na fakultním kanále Youtube.

Volba se uskuteční na zasedání akademického senátu dne 11. listopadu 2021 od 16 hod. v místnosti č. 117.  Volba se řídí Jednacím řádem Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Byla ustavena volební komise ve složení JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., Jolana Ordeltová a Jan Nešpor.

Pro případ nemožnosti konat prezenční zasedání akademického senátu v důsledku protiepidemických opatření je stanoven zvláštní postup.

Pro případ neúspěšné je stanoven harmonogram opakované volby.

 

Text usnesení akademického senátu o vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana je přístupný ZDE

Text Jednacího řádu je přístupný ZDE