Vítězný triumf týmu Právnické fakulty ve 4boji děkanátů fakult při Rektorském sportovním dni 2024

foto

Vítězný triumf týmu Právnické fakulty ve 4boji děkanátů fakult při Rektorském sportovním dni 2024

V úterý 14. 5. 2024 se za krásného slunečného, téměř letního počasí, uskutečnilo v rámci Rektorského sportovního dne ve SCUK Hostivař sportovní klání výběrových týmů jednotlivých fakult UK, sestavených obvykle z řad kolegia děkana.

Z UK takto letos vyslalo do boje své týmy 8 fakult. Kromě naší PF také pořádající FF, a dále FSV, 1.LF, FHS, FTVS, královéhradecká FaF a tým RUK.

Ve 4 předem pečlivě přichystaných disciplínách – orientační běh s citátem, přesun týmu pomocí podložek, hod medicinbalem přes hlavu (postavení zády) a skok do dálky z místa, dosáhla naše pětice členek a členů kolegia děkana či akademického senátu skvělého výsledku, když v konečném součtu disciplín zvítězila a nechala tak za sebou veškeré startovní pole.

Dík tak patří srdnatým bojovníkům a sportovcům celého týmu PF v čele se svým děkanem, Radimem Boháčem. Na úspěchu se dále podíleli tajemník PF, Aleš Hájek, Klára Hurychová (katedra obchodního práva) a Silvia Vyskočilová s Miroslavem Sedláčkem (oba katedra občanského práva). Trenéry, kustody a mentory týmu pak byli Daniel Simmer a Radek Jenček z domovské fakultní KTV.

Sláva vítězům, čest poraženým. Byla to opravdová jízda a parádní sportovní zážitek. Říká se, že zvítězit je těžké, ale obhájit vítězství je mnohem složitější. Tak uvidíme za rok. Každopádně pro letošek je pohár v držení naší Právnické fakulty!

Za KTV PF UK, Radek Jenček


 

Fotografie týmu včetně výsledkové tabule jsou k dispozici ZDE.

Více o Rektorském sportovním dni se dočtete také v článku na iForum Univerzity Karlovy.