Vernisáž výstavy Revitalizace společných prostor PF UK: architektura právu

obr

Vernisáž výstavy Revitalizace společných prostor PF UK: architektura právu

Všechny srdečně zveme na vernisáž výstavy k internímu projektu na téma Revitalizace společných prostor PF UK: architektura právu. Vernisáž se uskuteční ve středu dne 17. 5. 2023 v 17:00 hodin v prostoru dvorany Právnické fakulty (tzv. bazénu).   

Výstava završuje spolupráci, kterou v roce 2022 navázala Právnická fakulta UK se čtyřmi vysokými školami, a to Technickou univerzitou v Liberci, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava a Vysokým učením technickým v Brně. Záměrem bylo nahlédnout možnosti řešení společných prostor, kavárny a odpočinkových zón v budově fakulty jako celku, který bude postupně upravován. Chtěli jsme také vidět možnosti očima těch, kdo na ní studují, aby se do výsledného řešení mohl promítnout pohled nejčastějších uživatelů společných prostor. Při předávání informací jsme kladli velký důraz zejména na principy udržitelného rozvoje a respekt k odkazu autorů budovy fakulty, architektů Jana Kotěry a Ladislava Machoně.

Výzvy se chopilo 17 studentů, kteří pod vedením svých vyučujících vypracovali a odevzdali své námětové studie. Porota, v níž kromě fakultních zástupců zasedli i renomovaní architekti, architektky a designéři, nakonec ocenila návrhy Kristýny Lipovské - 1. místo a Lucie Keblovské - 2. místo. Obě jmenované navštěvují VUT v Brně, Fakultu stavební, na sdíleném 3. místě se umístily práce Marie Peršalové z VŠB – Technické univerzity Ostrava a Zdeňka Tulise z VUT v Brně.  

Na výstavě budou k vidění všechny předložené návrhy a také návrhy řešení prostoru před budovou Právnické fakulty, jehož se zhostili studenti 1. ročníku Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vernisáži bude předcházet setkání s oceněnými autory, kteří budou od 14:00 hodin prezentovat v místnosti č. 103 svá řešení veřejnosti.  

Vystavené práce nebudou realizované. Slouží ale jako odrazový můstek i jako inspirační zdroj a námět debat akademické obce. Interním debatám o budoucí podobě fakulty se budeme věnovat několik příštích měsíců, vyhotovení finálního návrhu a uskutečnění celé revitalizace bude trvat několik dalších let. 

Výstava ve dvoraně Právnické fakulty UK bude přístupná do 9. června. 

 

 

Pozvánka ke stažení ZDE

 

obr

Uložit událost do kalendáře