Venkovní aktivity a seminární práce KTV, případně další distanční plnění TV v letním semestru 2020/2021

Venkovní aktivity a seminární práce KTV, případně další distanční plnění TV v letním semestru 2020/2021

Vážení studenti,


Katedra tělesné výchovy PF UK zajistí s ohledem na aktuálně platná vládní opatření k zápisu volitelného předmětu Tělesná výchova II., Tělesná výchova IV. nebo Zájmová tělesná výchova II. na LS 2020/2021, který proběhne elektronicky v SIS od 8.2.2021, opět pouze omezený počet alternativních TV oddílů, tzv. venkovních pohybových aktivit (v SIS pod zkratkou VENKAKT) a současně distanční formy plnění TV (seminární práce, sledování drobných pohybových úkolů, tréninkové deníky či online cvičení) pro zápočet z TV.

Po přihlášení (zápisu) na předmět v SIS vyčkejte, prosím, na detailnější informace k zápočtovému plnění od jednotlivých vyučujících KTV. V případě, že nebude možné s venkovními aktivitami začít od 22.2.2021 (vývoj epidemické situace, počasí, apod.), je možné, že bude jejich začátek posunut na pozdější datum, např. od 15.3.2021.

Při krajně nepříznivém vývoji epidemické situace by pak následovala varianta přechodu veškerých vypsaných venkovních aktivit coby TV oddílů rovněž do režimu distančních forem plnění (viz výše).
Pokud by se situace vyvíjela naopak pozitivním směrem, budeme limity cvičenců v jednotlivých TV oddílech navyšovat nebo též přidávat další kontaktní formy zápočtového plnění pro letní semestr.
V případě jakýchkoli dotazů komunikujte, prosím, mailovou korespondencí s konkrétními vyučujícími jednotlivých TV oddílů!


S pozdravem a přáním zachování sportovního ducha za tým KTV,


Mgr. Radek Jenček, vedoucí KTV PF