Velký přehled moot courtů

obr

Velký přehled moot courtů

Populární moot courty nabízí skvělou možnost, jak si během studia osvojit a upevnit mnoho nedocenitelných schopností. Nabízí se ale otázka, jak se v nich vyznat, jaký si vybrat a jak nepropásnout vypsané termíny. Proto jsme pro vás připravili velký přehled moot courtů. Ve kterém zabodujete vy?

Naše fakulta se moot courtů, čili simulovaných soudních jednání, účastní každý rok, a to s opakovanými úspěchy. Některé dokonce sama organizuje nebo se na jejich organizaci podílí.
Studenti si pod vedením zkušených školitelů vyzkouší reálnou pozici některé z procesních stran. Během přípravy i samotných klání si studenti osvojí a vyzkouší širokou škálu dovedností od vystupování před soudy včetně mezinárodních, přes sepsání podání na soud až po nenahraditelný trénink rychlé a věcné argumentace. Významnou roli hraje týmová práce a unikátní možnost nahlédnout do systému práce různých institucí a organizací, jejichž brány jsou jinak těžko dostupné.

Úspěchy v soutěžích tohoto typu se navíc skvěle vyjímají v životopise a odměnou pro oceněné týmy či jednotlivce bývají mnohdy i nabídky dalších exkluzivních stáží a profesních příležitostí. V některých soutěžích mohou úspěšní účastníci získat kromě prestiže i finanční odměnu.

JUDr. Milan Lipovský, zkušený mnohaletý účastník moot courtů a v současnosti i kouč moot courtu Jessup, vzkazuje všem, kdo se nebojí jít s kůží na trh: Mootcourty jsou všeobecně skvělá příležitost, jak získat, případně vylepšit své schopnosti argumentování, provádění právních rešerší a interakce s ostatními členy týmu i protistranou a soudci.
Velká část soutěží rovněž probíhá v angličtině nebo jiném světovém jazyce, a proto si účastí zároveň výrazně zlepšíte své jazykové schopnosti. V neposlední řadě je účast, tím spíše úspěšná, v týmu reprezentujícím vaši instituci skvělou položkou do životopisu, která vás zviditelní v očích případného zaměstnavatele.“

 

Každý rok je vypsáno množství moot courtů zaměřených na různé oblasti a právní odvětví, např. lidská práva, spotřebitelské právo, pracovní právo, evropské právo... V našem přehledu najdete pestrý výběr českých i mezinárodních simulovaných soudních jednání, kterých se můžete jako studenti práv zúčastnit.

 

 


JESSUP

Příjem přihlášek: září/říjen

Zaměření: mezinárodní právo veřejné

WEB

Přihlášení: studenti jsou vybráni v rámci z fakultního výběrového řízení pod dohledem JUDr. Lipovského

Kontaktní osoba: JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. lipovsky@prf.cuni.cz

 


 

Moot court z insolvenčního práva

Příjem přihlášek: říjen

Zaměření: insolvenční právo

WEB

Přihlášení: přihláška je dostupná na webových stránkách, podává se na e-mail mootcourt@vsehrd.cz

Kontaktní osoba: Spolek českých právníků Všehrd, mootcourt@vsehrd.cz

 


 

Helga Pedersen Moot Court Competition

Příjem přihlášek: zpravidla říjen

Zaměření: lidská práva, simulace ESLP

WEB

Přihlášení: studenti jsou vybráni v rámci z fakultního výběrového řízení pod dohledem JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva 

Kontaktní osoba: JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D., tymofeya@prf.cuni.cz 

 


 

International Migration and Refugee Law Moot Court Competition

Příjem přihlášek: zpravidla říjen

Zaměření: uprchlické právo

WEB 

Přihlášení: přihlášky jsou podávání e-mailem dr. Honuskové, nejlépe přímo ve čtyřčlenných týmech

Kontaktní osoba: JUDr. Věra Honusková, Ph.D., honuskov@prf.cuni.cz

 


 

Spotřebitelskoprávní moot court

Příjem přihlášek: zpravidla říjen

Zaměření: spotřebitelské právo, občanské právo

WEB

Přihlášení: registrace vlastních týmů přes webové stránky

Kontaktní osoba: dTest, moot@dtest.cz

 


 

Lidskoprávní moot court

Příjem přihlášek: zpravidla říjen

Zaměření: lidská práva napříč všemi právními odvětvími

WEB

Přihlášení: registrace vlastních týmů přes google formulář zde

Kontaktní osoba: JUDr. Jan Exner, exnerj@prf.cuni.cz, Mgr. Hana Draslarová, draslarova@prf.cuni.cz 

 


 

Česko-slovenský moot court z práva EU

Příjem přihlášek: zpravidla říjen

Zaměření: evropské právo

WEB

Přihlášení: registrace vlastních týmů přes webové stránky

Kontaktní osoba: JUDr. Jan Exner, exnerj@prf.cuni.cz

 


 

Lidskoprávní moot court

Příjem přihlášek: zpravidla říjen

Zaměření: lidská práva napříč všemi právními odvětvími

WEB

Přihlášení: registrace vlastních týmů přes google formulář zde

Kontaktní osoba: JUDr. Jan Exner, exnerj@prf.cuni.cz

 


 
 
Contract Competition

Kdy: listopad - prosinec

Zaměření: smluvní právo

Přihlášení: přes kontaktní formulář, který bude zveřejněn na facebookové události

Kontaktní osoba: ELSA Praha, academicactivities.prague@cz.elsa.org
 
 

 

Sportovně právní moot court

Příjem přihlášek: zimní semestr

Zaměření: sportovní právo

WEB

Přihlášení: zápis předmětu v SIS: Řešení sporů ve sportu v případových studiích (HDPV0171), v rámci předmětu je vybrán fakultní tým, který se soutěže účastní

Kontaktní osoba: JUDr. Jan Exner, exnerj@prf.cuni.czJUDr. David Kohout, Ph.D., kohout@prf.cuni.cz

 


 

Moot court – pracovní právo

Příjem přihlášek: zimní semestr

Zaměření: jedná se o předmět zajišťovaný katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

WEB

Přihlášení: zápis předmětu v SIS: Moot court - pracovní právo (HDPV0130), moot court probíhá v rámci výuky celý semestr

Kontaktní osoba: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., moravek@prf.cuni.cz

 


 

European Law moot Court Competition

Příjem přihlášek: zimní semestr

Zaměření: Evropské právo

WEB

Přihlášení: zápis předmětu v SIS: European Law Moot Court Competition (HP3079), ze kterého je pak vybrán fakultní tým, jenž se soutěže účastní

Kontaktní osoba: JUDr. Jan Exner, exnerj@prf.cuni.cz

 


 

Česko-slovenský azylový moot court

Příjem přihlášek: zpravidla leden

Zaměření: azylová a uprchlická problematika

WEB

Přihlášení: přihlášení přes webové stránky

Kontaktní osoba: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. honuskov@prf.cuni.cz

 


 

Římskoprávní moot court

Příjem přihlášek: zpravidla březen/duben

Zaměření: římské právo

WEB

Přihlášení: přihlašování týmů přes formulář na webu

Kontaktní osoba: ELSA Česká republika, academicactivities@cz.elsa.org

 


 

Czech Moot Court Competition

Příjem přihlášek: zpravidla duben

Zaměření: pracovní právo

WEB

Přihlášení: registrace přes email uvedený na webových stránkách

Kontaktní osoba: ELSA Česká republika, academicactivities@cz.elsa.org

 


 

Central and Eastern European Moot Court Competition

Kdy: letní semestr

Zaměření: Evropské právo

WEB

Přihlášení: zápis stejnojmenného předmětu v SIS (kód HDPV0124). Ze studentů je vybrán fakultní tým.

Kontaktní osoba: JUDr. Jan Exner, exnerj@prf.cuni.cz

 
 

 

Soutěž z práva duševního vlastnictví

Kdy: březen

Zaměření: právo duševního vlastnictví

Přihlášení: přes kontaktní formulář, který bude zveřejněn na facebookové události

Kontaktní osoba: ELSA Praha, academicactivities.prague@cz.elsa.org

 


 

FDI Arbitration and Mediation Moots

Kdy: letní semestr

Zaměření: mezinárodní investiční arbitráž, mezinárodní mediace, zahraniční investice, mezinárodní právo veřejné

WEB

Přihlášení: výběr fakultního týmu probíhá ze studentů zapsaných na předmět International Investment Law and Arbitration (HDPV0120)

Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Nikola Kurková Klímová, LL.M., klimovni@prf.cuni.cz

 


 

Vis Moot

Příjem přihlášek: letní semestr

Zaměření: mezinárodní obchodní právo

WEB

Přihlášení: Zápis stejnojmenného předmětu v SIS: Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods (HDPV0129 zimní semestr, HDPV0128 letní semestr). Ze studentů je vybrán fakultní tým.

Kontaktní osoba: Mgr. Bára Bečvářová, becvarob@prf.cuni.cz

 


 

Pozn.: Na některých webových stránkách nemusí být informace vždy aktuální. V pochybnostech prosím kontaktujte organizátora, sledujte jejich sociální sítě, aktuality nebo se obraťte na kontaktní osobu.

Uniklo nám něco? Víte o dalších moot courtech? Napište nám na komunikace@prf.cuni a seznam doplníme.

Ať si vyberete jakýkoliv moot court, přejeme vám mnoho úspěchů a také spoustu zábavy, protože i ta k moot courtům vedle tvrdé práce a nasazení neodmyslitelně patří.