Vánoční provoz fakulty

Vánoční provoz fakulty

Provozní doba fakulty a jednotlivých pracovišť na konci roku:
 

Oddělení děkanátu (vč. studijního) do 22.12., 17:00 hod.
PC učebna (č. 017, suterén) do 22.12., 20:00 hod.
Menza    do 22.12.
Podatelna   do 23.12., 12:00 hod.
Knihovna    do 23.12.,14:00 hod.

Od 24. 12. 2021 do 2. 1. 2022 (včetně) bude fakulta zcela uzavřena, přičemž v této době bude probíhat deratizace a dezinsekce prostor.

K obvyklému životu se fakulta vrátí v pondělí 3. ledna, s výjimkou menzy, která se znovu otevře až v úterý 4. ledna.