Vánoční koncert PF UK letos neproběhne

Vánoční koncert PF UK letos neproběhne

Z důvodu nepříznivé epidemické situace a souvisejících hygienických opatření v letošním roce neproběhne tradiční vánoční koncert pro zaměstnance i studenty fakulty, který fakulta každoročně pořádá ve velké aule Karolina.

Věříme, že tento krok přijmete s pochopením a že nám další vývoj umožní brzy se setkat při některé z dalších fakultních společenských událostí.

Přejeme zatím všem především pevné zdraví.