Války o vodu? Státy by se měly zaměřit na hydrodiplomacii

foto

Války o vodu? Státy by se měly zaměřit na hydrodiplomacii

Války o vodu? Státy by se měly zaměřit na hydrodiplomacii

Břehy Nilu obývají civilizace už tisíce let. Dnes je na této životadárné řece přímo závislých na 150 milionů obyvatel Egypta a Súdánu. Jakýkoliv výkyv v jejím průtoku vyvolává velké napětí, proto také patří tato oblast k jedněm z nejkritičtějších míst na světě, kde by v budoucnu v souvislosti s klimatickou změnou mohl vypuknout krvavý konflikt. Tím, jak mezinárodní právo ošetřuje zacházení se sladkovodními zdroji a zda je schopné zabránit válkám o vodu, se zabývá doktorandka naší fakulty Mgr. Markéta Gregorová.

Celý článek z Forum UK dostupný zde.