Úvod do sociální politiky. Nová učebnice, kterou vydala PF UK

A

Úvod do sociální politiky. Nová učebnice, kterou vydala PF UK

Rádi bychom upozornili na novou učebnici:
Úvod do sociální politiky (vydala PF UK)

Publikace je ostupná v knihkupectvích Leges a Karolinum a v jejich e-shopech